[zaloguj się]

GŻEGŻOŁCZY (1) ai

Fleksja

G sg m gż(e)gż(o)łcz(e)go.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odgżegżołka”; taki jak kukułka: gdyſz wiele ieſt niemich beſtiy y ptakow/ ktorzy naſſwim oſſobliwym zlączeniu przeſtawaią ſaḿec ſzamiczą y dziatki ſwe ſpylnoſcią ſpolu wichowiwaią/ ale kxieża muſſą być gżegzołczego rodu/ ktora nigdi nieznyeſie iaia iedno naczudzym gniaſdzie y dziatek ſama nie karmy. SeklKat K4v.

ZZa