[zaloguj się]

GŻEGŻOŁECZKA (1) sb f

Fleksja

N sg gż(e)gż(o)łeczka.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Dem. odgżegżołka:
Hipokor.: Iuż Skowronek ná gorze pięknie przepieruie/ Słowicżek we krzu krzycży/ Gżegżołecżká kuie. RejWiz 34v.

ZZa