[zaloguj się]

GŻENIE (1) sb n

Fleksja

N sg gżeni(e).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde bez cytatu; poza tym XVIII w. s. v. gies w innych znaczeniach.

Odbywanie stosunku płciowego: Catulicio, Gżenie. Ita rustici vocant naturam semina accipere gestientium. Mącz 41c.

Cf GZIĆ SIĘ

ZZa