[zaloguj się]

G' (1)

stp, Cn, Linde brak.

Węgierska litera na oznaczenie d': Węgierſki [język] bowiém téſz [litery] właſnie ma co y Niemiecki, krom niktórych, któré mimo té ſwé właſné ma, iáko/ ý ẃ JanNKar Dv.

MM