[zaloguj się]

(3)

stp, Cn brak, Linde XVI w. (streszczenie JanNKar).

Znak graficzny na oznaczenie i niezgłoskotwórczego (3): Pan Górnicki ma z kréſkámi ná wiérzchu ták // dla ſłowá /ĝi/ JanNKar E4; Anĝollom ſwym poruccęn̂ſtwo dall o tobie. JanNKarGórn G4, G3v.

KW