[zaloguj się]

H (22)

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

1. Litera alfabetu (8): Krom tego Polſkiego/ch/ vżywáią przed śię Polacy ſáméy áſpirátiiéy téy/h/ JanNKar E4v, B3, H3v; JanNKarGórn G3v, G4v; Koch. H wedle Grammatików nie ieſt litera JanNKarKoch E4v, E4v, Gr3.
2. Symbol zastępujący w tekstach prawniczych imię własne (2): O który zakład [...] ieſli względem przerzeczonych rzeczy pozwáć do práwá Ziemſkiégo G. álbo Grodzkiégo H. dopuśćiłby ſie/ [...] tedy ná piérwſzym Roku pozwu iáko záwitym może bydź zdan w zyſku SarnStat 1254, 1258.
3. Użycie litery w funkcji porządkującej na oznaczenie układu alfabetycznego w rejestrach oraz znaku odsyłaczowego (12): H Halicż miaſto. MiechGlab +8v; KrowObr Rr3v; RejWiz Cc6; H Heber. BielKron Kkkk4; RejZwierc Aaa4; WujJud 2; SkarJedn D5v; WujNT Yyyyy4; SarnStat 1308; h Auguſtyn y inni. SkarKaz 156a, 156a, Ooooc.

KN