[zaloguj się]

[HABELEK sb m

Fleksja

N pl h(a)b(e)lki.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s. v. abelek.

Wyprawiona skóra z dorosłego cielęcia, z jałowizny: 25 skórek skopowych, wyprawnych, z których wełnę zjęto, a 3 habelki skóry jałowice InwMieszcz 1583 nr 241, 1583 nr 244.]

FP