[zaloguj się]

HABITACYJA (1) sb f

Fleksja

G sg h(a)bit(a)cyj(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Mieszkanie [habitatiomieszkanie Mącz 151c; Calep; mieszkanie, miejsce abo budowanie do mieszkaniahabitatio Cn]: Ono yeden wywlekl zwlaſney habiracijei [!] w Krakowie na Zamku pod ramieniem Krolowey Paniey ſpanow vtzzenia godney/ Burgrabie okrutnie y niemileoſiernie [!] zbiel PaprUp G4.

KN