[zaloguj się]

HADROWNIK (2) sb m

a pochylone, o jasne.

Fleksja
sg pl
N hådrownik hådrownicy

sg N hådrownik (1).pl N hådrownicy (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Znaczenia
Kłótnik, pieniacz; litigator, veles Mącz (2): Litigator, Hadrownik/ Zwadźcá. Mącz 195d; Velites per translationem, Swarliwi/ hadrownicy/ wielomowni/ yákoby przekupki. Mącz 478b.

Synonimy: swarliwy, wielomowny, zwadźca.

KN