[zaloguj się]

[HEJŻE int

Oba e jasne.

stp notuje, Cn: ejże s. v. ej, Linde ponadto XVIIXVIII w.: ejże s. v. ej.

Okrzyk użyty jako wezwanie, podkreślenie treści zdania; euge PolAnt: Rzekł mu pán iego/ Heiże ſługo dobry i wierny/ Nad małęmeś wierny był/ nad wielemćię poſtanowię MurzNT Matth 25/21 [idem] Matth 25/11, Luc 19/16 (Linde).]

KN