[zaloguj się]

ANALOGIJA (1) sb f

Fleksja

G sg analogij(e)j.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Podobieństwo; analogia wiary to jest nowe twierdzenie oparte na zgodności z całokształtem prawd uznanych przez kościół za objawione [analogia, Latine proportio, convenientiarówność, równe wzięcie, zgodzenie Mącz 9a; podobieństwo, przyrównαnie Calep; podobieństwo jednej rzeczy z drugąanalogia (vocum) Cn] :
Wyrażenie: »analogija wiary«: á od żadnego człowieká áni od ániołá nowey żadney náuki áni reguły ábo Análogiey wiáry nie [mają] przyimowáć. (marg) Pierwſzy ſpoſob náuki ma być záchowány. (‒) WujNT 543.

KK