[zaloguj się]

[IKONOMACKI ai

Tekst nie oznacza ó; a jasne.

Fleksja
sg
mNikonomacki
pl
A subst ikonomacki(e)

sg m N ikonomacki.pl A subst ikonomacki(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odikonomach”; zwołany przez ikonomachów, obrazoburczy: Synody Ikonomáckie tym też zbijano/ że od Papieżá nikt ná nich nie był. HerbWywody B4, B3v.

Synonim: obrazoborski.]

WG