[zaloguj się]
IKRORODNY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).