[zaloguj się]

IMPRESORYJA (1) sb f

Fleksja

A sg impr(e)s(o)ryją.

stp, Cn, Linde brak.

Drukarstwo, sztuka drukarska [ars impressoria Łac śr]: W tym mieśćie [Moguncji] Impreſorią napierwey wymyſlił robić Ian Fauſtus/ Roku 1446. BielKron 284v.

TZ