[zaloguj się]

INTONOWANIE (1) sb n

Fleksja

N sg intonowani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Śpiewna recytacja w wierszu łacińskim: Accentus, Tonus, Voculatio, Ton álbo intonowánie/ to yeſt/ ſpiewánie ſyllab w wierſzách. Mącz 2a.

Cf [INTONOWAĆ]

TG