[zaloguj się]

INTRODUKOWAĆ (3) vb impf

Fleksja

3 pl praes introdukują (3).

stp, Cn, Linde brak.

praw. Wprowadzać, wnosić, wpisywać do ksiąg sądowych [introducowwodzę Mącz 96c, Calep; wnoszę zwyczaj, wprowadzamintroduco Cn] (3): Poſłowie téyże źiemie Goſtyńſkiéy/ prośili: áby zapiſy w Aktá Ziemſkié/ álbo Grodzkié z inſzych kśiąg introdukowáné/ tym którzy ie introdukuią były záś wrácáné y nie hámowáné. SarnStat 813 [idem (2)], 822, 1153.

Synonimy: wnosić, wprowadzać, wwodzić.

Cf INTRODUKOWANY

TZ