[zaloguj się]

JA (36 075) pron

a pochylone (w tym 169 r. błędne znakowanie).

Fleksja

N (11621) [w tym: jåm + czasownik (995), jåm w funkcji eliptycznej zamiast jå jestem (129)].G mnie (2121) [w tym: po przyimku (1777)], mię (553), mie (159), mnię (56) [w tym: po przyimku (43)], mni(ę) (61), mi(ę) (17); mię Diar (2), Leov, KochSz, WisznTr (2), BielSjem, KochPam (2), KochTarn, KochPropKKoch, SapEpit; mię Mymer1, Goski; mnie : mię : mie : mnię BierEz (25 : 23 : ‒ : ‒), OpecŻyw (57: — : 14 : ‒), ForCnR (3 : ‒ : 2 : ‒), TarDuch (8 : ‒ : 3 : ‒), BielŻyw (4 : ‒ : 2 : –), BierRozm (1 : 1 : ‒ : ‒), WróbŻołt (21 : 1 : 10 : –), RejPs (48 : 27 : 3 : ‒), RejRozpr (1 : 2 : – : ‒), SeklWyzn (2 : 4: – : –), RejJóz (3 : 9 : 1 : 24), HistAl (1 : 3 : – : 8), KromRozm I (3 : ‒ : 1 : ‒), MurzHist (16 : 4 : – : 1), MurzNT (16 : 7 : ‒ : –), KromRozm III (3 : ‒ : 1 : ‒), BielKom (18 : 5 : 1 : 9), GliczKsiąż (2 : 2 : – : ‒), LubPs (68 : 7 : 16 : 3), KrowObr (35 : 4 : ‒ : ‒), RejWiz (7 : – : 4 : ‒), Leop (135 : 22 : 7 : 1), OrzList (19 : 2 : – : –), RejFig (5 : 4 : 1 : ‒), RejZwierz (12 : 4 : 2 : 3), BibRadz (103 : 24 : 2 : –), OrzRozm (18 : 1 : ‒ : –), BielKron (68 : 19 : 5 : –), Mącz (78 : 2 : 20 : ‒), OrzQuin (20 : 2 : – : –), Prot (9 : 3 : – : ‒), SienLek (‒ : 2 : 1 : –), RejAp (28 : 6 : ‒ : –), GórnDworz (17 : – : 2 : ‒), HistRzym (44 : 10 : 2 : ‒), RejPos (112 : 18 : 40 : –), BiałKat (4 : 2 : – : ‒), BielSat (2 : 1: ‒ : ‒), GrzegŚm (7 : 1 : ‒ : –), HistLan (11 : 1 : 1 : ‒), KuczbKat (2 : 1 : ‒ : ‒), RejZwierc (29 : 14 : 3 : 1), KochMon (3 : ‒ : 1 : ‒), WujJud (4 : 1 : – : ‒), WujJudConf (1 : 1 : ‒ : ‒), BudBib (114 : 22 : ‒ : ‒), HistHel (4 : ‒ : 1 : ‒), MycPrz (3 : ‒ : 1 : –), Strum (2 : 1 : ‒ : ‒), BudNT (11 : 8 : ‒ : ‒), CzechRo zm (37 : 5 : ‒ : ‒), PaprPan (3 : ‒ : 3 : ‒), ModrzBaz (9 : 2 : ‒ : ‒), SkarJedn (7 : 2: ‒ : ‒), KochOdpr (6 : – : 1 : ‒), KochPs (42 : 32 : ‒ : ‒), SkarŻyw (87 : 31 : 1 : -), KochTr (3 : 4 : ‒ : ‒), MWilkHist (11 : 5 : ‒ : ‒), StryjKron (1 : 1 : ‒ : ‒), CzechEp (51 : 8 : ‒ : ‒), CzechEpPOrz (3 : 1 : ‒ : –), NiemObr (5 : 1 : ‒ : ‒), KochFr (13 : 8 : 1 : ‒), KochMuza (1 : 1 : – : –), KochMRot (3 : 1 : – : ‒), WerGośc (4 : 1 : ‒ : ‒), KochPieś (4 : 5 : ‒ : ‒), PudłFr (21 : 7 : – : –), ArtKanc (21 : 8 : – : ‒), GórnRozm (4 : 1 : – : –), PaprUp (4 : – : 1 : –), ZawJeft (7 : 2 : ‒ : ‒), ActReg (43 : 8 : 1 : 1), GrochKal (1 : 2 : ‒ : ‒), GórnTroas (5 : – : 2 : ‒), KochFrag (6 : 4: ‒ : ‒), OrzJan (3 : 1 : – : –), LatHar (73 : 41 : ‒ : ‒), RybGęśli (4 : 1 : ‒ : ‒), WujNT (109 : 43 : – : ‒), WysKaz (2 : 1 : ‒ : ‒), JanNKar (9 : 1 : – : ‒), SiebRozmyśl (23 : 5 : – : –), PowodPr (1 : 1 : – : ‒), SkarKaz (33 : 8 : – : –), CiekPotr (15 : 13 : – : –), CzahTr (18 : 14 : – : ‒), GosłCast (22 : 5 : – : –), PaxLiz (11 : 1 : – : –), PudłDydo (6 : 4 : ‒ : ‒), ZbylPrzyg (1 : 1 : ‒ : ‒).D mi (8245), mnie (2481) [w tym: po przyimku (605), mnię (108) RejJóz (72), RejKup, HistAl (10), HistAlHUng, BielKom (4), LubPs (10), RejWiz, RejZwierz (3), BibRadz (2), RejAp (3), BudBib], mie (22) [w tym: mię (6) BierEz (3), RejJóz (2), ArtKanc]; mnie OpecŻywList (2), FalZiołUng, BiałKaz, KochTarn (3), KmitaPsal (3), KochPropKKoch (2), KochWrJan, KołakCath (2), SkorWinsz; mi : mnie : mie LibLeg (88 : 31 : 1), ZapWar (665 : 11 : 3), ZapMaz (5 : 1 : –), MetrKor (8 : 9 : –), BierRaj (13 : 5 : ‒), PowUrb (2 : 1 : –), March1 (2 : 1 : ‒), BierEz (149 : 36 : 3), OpecŻyw (157 : 55 : 1), ForCnR (18 : 4 : –), PatKaz II (4 : 2 : ‒), PatKaz III (4 : 2 : ‒), HistJóz (12 : 2 : –), TarDuch (15 : 10 : –), BielŻyw (29 : 14 : –), BierRozm (11 : 3 : –), March2 (1 : 2 : –), WróbŻołt (43 : 49 : 1), WróbŻołtGlab (3 : 2 : –), RejPs (118 : 74: ‒), LibMal (12 : 3 : ‒), RejRozpr (7 : 8 : –), LudWieś (1 : 1 : ‒), SeklWyzn (15 : 1 : –), RejJóz (170 : 77 : 2), SeklKat (11 : 3 : ‒), RejRozm (8 : 2: ‒), RejKup (270 : 57 : 1), HistAl (34 : 11 : –), HistAlHUng (1 : 1 : –), KromRozm I (14 : 3 : ‒), MurzHist (65 : 17 : –), MurzNT (29 : 11 : ‒), KromRozm II (9 : 4 : ‒), KromRozm III (14 : 2 : –), BielKom (21 : 15 : –), GliczKsiąż (12 : 4 : –), LubPs (118 : 134 : –), GroicPorz (32 : 7 : ‒), KrowObr (167 : 33 : ‒), RejWiz (273 : 26 : ‒), Leop (262 : 68 : ‒), OrzList (22 : 14 : ‒), UstPraw (2 : 1 : ‒), KochZuz (6 : 1 : —), RejFig (43 : 10 : ‒), RejZwierz (124 : 16 : –), BibRadz (239 : 142 : ‒), OrzRozm (90 : 27 : ‒), BielKron (259 : 77 : ‒), KwiatKsiąż (3 : 2 : ‒), Mącz (510 : 87 : 6), OrzQuin (50 : 29 : –), Prot (31 : 9 : ‒), SarnUzn (4 : 2 : –), SienLek (9 : 1 : ‒), SienLekAndr (1 : 2 : –), LeovPrzep (4 : 1 : ‒), RejAp (63 : 20 : ‒), GórnDworz (177 : 77 : 1), GrzepGeom (2 : 2 : ‒), HistRzym (170 : 52 : 2), RejPos (143 : 91 : ‒), RejPosWiecz2 (1 : 1 : ‒), BiałKat (22 : 20 : ‒), BielSat (7 : 1 : ‒), KwiatOpis (1 : 1 : ‒), GrzegŚm (8 : 3 : –), HistLan (33 : 5 : ‒), KuczbKat (7 : 2 : ‒), RejZwierc (199 : 34 : ‒), BielSpr (2 : 2: ‒), KochMon (5 : 3 : –), WujJud (35 : 4 : ‒), BudBib (199 : 51 : ‒), HistHel (9 : 2 : ‒), Strum (13 : 3 : ‒), BudNT (71 : 28 : ‒), CzechRozm (193 : 50 : –), PaprPan (170 : 9 : ‒), ModrzBaz (43 : 6 : ‒), SkarJedn (16 : 6 : ‒), KochDryas (1 : 1 : ‒), KochOdpr (16 : 7 : –), Oczko (4 : 3 : –), KochPs (85 : 46 : ‒), SkarŻyw (280 : 71 : ‒), KochTr (19 : 4 : –), MWilkHist (21 : 2 : –), StryjKron (13 : 2 : ‒), CzechEp (147 : 93 : ‒), CzechEpPOrz (7 : 4 : ‒), KochJez (1 : 2 : ‒), NiemObr (32 : 13 : ‒), KochFr (71 : 24 : –), KlonŻal (6 : 2 : –), KochBr (1 : 1 : –), KochMarsz (1 : 1 : –), KochMuza (3 : 1 : –), KochSz (2 : 1 : –), KochMRot (7 : 1 : –), ReszPrz (8 : 4 : ‒), ReszList (3 : 1 : ‒), WerGośc (16 : 3 : ‒), WerKaz (3 : 2 : –), WisznTr (16 : 6 : ‒), BielSen (15 : 2 : –), KochPieś (28 : 8 : ‒), KochSob (14 : 3 : ‒), PudłFr (61 : 20 : ‒), ArtKanc (19 : 19 : 1), GórnRozm (54 : 11 : –), KochWr (7 : 1 : –), PaprUp (18 : 3 : ‒), ZawJeft (10 : 6 : –), ActReg (129 : 32 : –), Calep (19 : 2 : ‒), GrochKal (4 : 5 : –), Phil (8 : 3 : ‒), GórnTroas (7 : 21 : –), GrabowSet (70 : 55 : ‒), KochAp (2 : 1 : ‒), KochFrag (23 : 8 : ‒), OrzJan (26 : 6 : –), OstrEpit (2 : 2 : ‒), WyprPl (21 : 9 : ‒), LatHar (177 : 40 : ‒), RybGęśli (8 : 3 : –), WujNT (242 : 76 : ‒), WysKaz (4 : 8 : ‒), JanNKar (13 : 6 : –), JanNKarGórn (2 : 5 : ‒), SarnStat (34 : 18 : –), SiebRozmyśl (35 : 2 : –), WitosłLut (1 : 1 : –), GrabPospR (1 : 1 : ‒), PowodPr (5 : 4 : –), SkarKaz (104 : 14 : –), CiekPotr (94 : 19 : –), CzahTr (59 : 9 : –), GosłCast (57 : 18 : ‒), PaxLiz (29 : 15 : –), SkarKazSej (24 : 3 : –), KlonFlis (15 : 2 : –), KlonWor (17 : 7 : ‒), PudłDydo (17 : 8 : –), SzarzRyt (6 : 5 : –), SzarzRytJSzarz (1 : 1 : –).A mię (4588), mie (1069), mnie (1068), mnię (59), mi(ę) (223), mni(ę) (21); mie GlabGad, MiechGlab (3), BierRozm (3), LibMal, Goski, RejPosWiecz3 (2), PaprUp (3), JanNKarGórn (6); mnie March1Wiet, GrzepGeom, StryjWjaz (2), KochMarsz, ReszList, BielSjem, KmitaPsal; mię : mie : mnie : mnię BierRaj (18 : – : 1 : –), BierEz (101 : 2 : 8 : –), OpecŻyw (28 : 102 : 24 : –), ForCnR (1 : 10 : – : –), PatKaz III (6 : 1 : 1 : –), HistJóz (10 : 5 : – : –), TarDuch (9 : 45 : 15 : 1), BielŻyw (2 : 11 : 10 : –), WróbŻołt (37 : 112 : 45 : –), WróbŻołtGlab (1 : 1 : – : –), RejPs (138 : 29 : 37 : –), RejRozpr (4 : 6 : – : –), SeklWyzn (23 : 4 : 1 : –), RejJóz (89 : 4 : 1 : 24), SeklKat (12 : 2 : – : –), RejRozm (4 : 1 : 1 : –), HistAl (24 : – : – : 8), HistAlHUng (1 : – : – : 1), KromRozm I (1 : 2 : 1 : –), MurzHist (42 : – : 11 : –), MurzNT (27 : 1 : 13 : –), KromRozm II (2 : 3 : 1 : –), KromRozm III (2 : 8 : 5 : –), BielKom (41 : 2 : 8 : 2), GliczKsiąż (1 : – : 1 : –), LubPs (178 : 162 : 52 : 15), GroicPorz (12 : 1 : 3 : –), SeklPieś (1 : 2 : – : -), KrowObr (70 : 2 : 23 : –), RejWiz (9 : 55 : 7 : –), Leop (188 : 84 : 22 : –), OrzList (11 : 1 : 3 : –), RejFig (15 : 2 : 2 : 1), RejZwierz (23 : 1 : 4 : 1), BibRadz (301 : 12 : 25 : –), OrzRozm (28 : – : 9 : –), BielKron (179 : 13 : 38 : –), GrzegRóżn (4 : – : 2 : –), KochSat (4 : – : 1 : –), Mącz (66 : 170 : 22 : –), OrzQuin (30 : – : 4 : –), Prot (25 : – : 1 : –), SienLek (4 : 1 : – : –), RejAp (9 : – : 4 : 1), GórnDworz (20 : 24 : 15 : –), HistRzym (56 : 37 : 14 : –), RejPos (83 : 65 : 46: 2), RejPosWiecz2 (3 : – : 2 : –), BiałKat (9 : 1 : 7 : –), BielSat (11 : 1 : 2 : –), GrzegŚm (22 : – : 4 : –), RejZwierc (62 : 9 : 11 : 1), BielSpr (1 : – : 1 : –), KochMon (– : 8 : 1 : –), WujJud (6 : 1 : 3 : –), WujJudConf (3 : – : 1 : –), RejPosWstaw (2 : 1 : – : –), BudBib (262 : – : 15 : –), HistHel (7 : 1 : – : ‒), MycPrz (1 : – : 1 : –), BiałKaz (7 : – : 5 : –), BudNT (70 : – : 9 : –), CzechRozm (62 : 1 : 14 : –), PaprPan (2 : 4 : 1 : –), ModrzBaz (5 : – : 3 : –), SkarJedn (12 : 1 : 5 : –), KochOdpr (5 : 4 : 2 : –), KochPs (289 : – : 22 : –), SkarŻyw (186 : 3 : 44 : –), KochTr (12 : – : 2 : –), MWilkHist (19 : – : 2 : –), StryjKron (10 : – : 2 : –), CzechEp (112 : – : 26 : –), CzechEpPOrz (11 : – : 1 : –), KochJez (1 : ‒ : 1 : ‒), NiemObr (10 : – : 6 : –), KochFr (63: ‒ : 13 : –), KochMRot (5 : 1 : – : –), ReszPrz (13 : – : 2 : ‒), WerGośc (6 : – : 1 : –), WisznTr (22 : ‒ : 3 : –), BielSen (15 : ‒ : 1 : ‒), KochPam (2 : ‒ : 1 : -), KochPieś (30 : ‒ : 6 : ‒), KochSob (7 : – : 2 : –), PudłFr (42 : 3 : 6 : ‒), ArtKanc (63 : ‒ : 13 : –), GórnRozm (15 : – : 1 : –), KochWr (2 : – : 1 : –), ZawJeft (14 : – : 8 : –), ActReg (44 : 2 : 10 : ‒), Calep (– : 4 : 7 : –), GrochKal (2 : – : 5 : –), Phil (9 : ‒ : 1 : –), GórnTroas (9 : 5 : 15 : –), GrabowSet (20 : – : 154 : –), KochFrag (20 : – 1 : ‒), WyprPl (9 : 1 : 1 : –), LatHar (256 : ‒ : 18 : ‒), RybGęśli (12 : ‒ : 1 : ‒), WujNT (247 : – : 53 : ‒), WysKaz (7 : ‒ : 1 : –), JanNKar (4 : ‒ : 1 : ‒), SiebRozmyśl (58 : 1 : 1 : –), PowodPr (8 : – : 3 : –), SkarKaz (102 : – : 11 : ‒), CiekPotr (51 : – : 2 : 8 : –), CzahTr (60 : ‒ : 8 : –), GosłCast (56 : 6 : 3 : –), PaxLiz (2 : – : 13 : 1), SkarKazSej (10 : – : 2 : –), PudłDydo (13 : – : 5 : 1), RybWit (1 : – : 1 : –), ZbylPrzyg (2 : 1 : 1 : ‒), SzarzRyt (11 : 1 : 4 : –).G a. A mię (515), mnie (203), mie (193), mnię (9), mi(ę) (19), mni(ę) (4); mię BierRaj (5), PatKaz II (2), SeklKat (4), MurzHist, BielKom (4), GroicPorz, OrzList (2), RejZwierz (5), KochSat, SarnUzn (2), LeovPrzepSamb, GrzepGeom, BielSat, KuczbKat (5), MWilkHist, StryjKron (2), KochPieś (3), BielRozm, KochWr, ZawJeft, GrochKal, Phil, KochPij, OrzJan (4), WyprPl, SiebRozmyśl (6), CiekPotr (7), PaxLiz, KlonFlis (2), SapEpit, KlonWor (3), PudłDydo; mnie OpecŻyw (5), OpecŻywList, KromRozm I (3), MurzNT, KromRozm II (2), KromRozm III (2), RejPosWiecz2, BiałKat (2), GrzegŚm, RejPosRozpr (2), RejPosWstaw, BiałKaz, SkarJedn (4), KochTr, ReszPrz, WerGośc, BielSjem, Calep, GórnTroas, KołakCath, WysKaz, WitosłLut; mie March, ForCnR, FalZioł, SeklPieś, RejWiz (3), KochMon (3), ZapKościer, PaprUp (2), JanNKarGórn (2), SzarzRyt; mię : mnie : mie : mnię BierEz (11 : 2 : 27 : –), HistJóz (1 : – : 1 : –), TarDuch (– : 5 : 12 : –), BielŻyw (– : 1 : 2 : –), WróbŻołt (4 : 9 : 26 : ‒), RejPs (17 : 12 : – : –), SeklWyzn (– : 1 : 2 : –), RejJóz (6 : – : – : 4), HistAl (5 : ‒ : – : 2), LubPs (20 : 19 : 31 : 2), KrowObr (23 : 7 : – : –), Leop (24 : 7 : 11 : ‒), BibRadz (45 : 1 : 10 : –), OrzRozm (4 : 1 : – : –), BielKron (17 : 5 : 3 : –), KochZg (1 : 1 : – : –), Mącz (1 : 1 : 21 : –), OrzQuin (8 : 5 : – : –), RejAp (1 : – : 1 : –), GórnDworz (– : 3 : 3 : –), HistRzym (6 : 1 : 3 : –), RejPos (4 : 9 : 10 : –), RejZwierc (4 : – : 1 : –), WujJud (1 : 4 : – : –), WujJudConf (1 : 1 : – : –), BudBib (22 : 3 : – : 1), BudNT (4 : 3 : – : –), CzechRozm (7 : 3 : 1 : –), KochPs (47 : 2 : – : –), SkarŻyw (26 : 5 : – : –), CzechEp (8 : 1 : – : –), KochFr (5 : – : 1 : –), WisznTr (1 : 1 : – : –), KochSob (2 : 1 : – : –), PudłFr (8 : 1 : – : –), ArtKanc (4 : 2 : – : –), GórnRozm (5 : 1 : – : –), ActReg (5 : 2 : 3 : –), GrabowSet (1 : 17 : – : –), KochFrag (3 : – : 1 : –), LatHar (39 : 6 : 1 : –), WujNT (23 : 13 : – : –), PowodPr (2 : 1 : – : ‒), SkarKaz (4 : 8 : – : ‒), CzahTr (7 : – : 1 : –), GosłCast (3 : 1 : ‒ : –), SkarKazSej (7 : 1 : – : –), ZbylPrzyg (5 : 1 : – : –).I mną (1851), mnu (4); mną : mnu LibLeg (10 : 4).L mnie (912) [w tym: mnię (34) BielŻyw, RejJóz (19), HistAl (3), BielKom (2), LubPs (8), GórnDworz; mię (2) BudBib]. Dubium mnie (1).

Formy enklityczne A: a. Przy czasowniku lub innym wyrazie w funkcji orzeczenia: mię (3512), mie (987), mnie (1035), mnię (56), mi(ę) (169), mni(ę) (19); mię PatKaz I (5), PatKaz II (15), March2, SeklKat (9), Diar, KochZuz (4), SarnUzn (5), SienLekAndr (2), HistLan (16), KuczbKat (3), KochList, RejPosRozpr (3), Strum, ModrzBazBud (2), Oczko, ZapKościer (2), KlonŻal (3), KochMuza (3), KochSz, BielRozm, KochPij, KochAp (2), OrzJan (6), OstrEpit, KołakCath (4), SarnStat (10), WitosłLut (2), KmitaSpit (2), KlonFlis (3), SapEpit, KlonWor (7); mie ForCnR (10), GlabGad, MiechGlab (3), BierRozm (3), WróbŻołtGlab, LibMal, Goski, RejPosWiecz3 (2), PaprUp (2), JanNKarGórn (6); mnie March1Wiet, GrzepGeom, RejPosWiecz2 (2), MycPrz, BiałKaz (5), StryjWjaz (2), KochMarsz, ReszList, BielSjem, KmitaPsal, RybWit; mię : mie : mnie : mnię BierRaj (10 : – : 1 : –), BierEz (85 : 1 : 8 : –), OpecŻyw (1 : 101 : 24 : ‒), PatKaz III (6 : – : 1 : ‒), HistJóz (7 : 5 : – : ‒), TarDuch (1 : 45 : 15 : 1), BielŻyw (– : 11 : 10 : –), WróbŻołt (3 : 111 : 45 : –), RejPs (100 : 28 : 37 : –), RejRozpr (4 : 6 : ‒ : ‒), SeklWyzn (22 : 4 : 1 : –), RejJóz (65 : 4 : 1 : 22), RejRozm (3 : 1 : 1 : –), HistAl (20 : ‒ : – : 8), HistAlHUng (1 : ‒ : – : 1), KromRozm I (1 : 2 : 1 : –), MurzHist (34 : – : 11 : –), MurzNT (23 : 1 : 13 : ‒), KromRozm II (– : 3 : 1 : –), KromRozm III (1 : 8 : 5 : ‒), BielKom (32 : – : 8 : 2), GliczKsiąż (1 : ‒ : 1 : –), LubPs (137 : 127 : 52 : 14), GroicPorz (9 : 1 : 3 : –), SeklPieś (1 : 2 : – : ‒), KrowObr (51 : 2 : 23 : –), RejWiz (5 : 45 : 7 : –), Leop (159 : 73 : 19 : ‒), OrzList (5 : – : 3 : –), RejFig (12 : 1 : 1 : 1), RejZwierz (17 : 1 : 4 : 1), BibRadz (250 : 12 : 24 : –), OrzRozm (19 : – : 9 : –), BielKron (142 : 12 : 35 : –), GrzegRóżn (2 : – : 2 : ‒), KochSat (3 : ‒ : 1 : ‒), Mącz (13 : 166 : 17 : –), OrzQuin (20 : – : 3 : –), Prot (16 : – : 1 : –), SienLek (3 : 1 : – : –), RejAp (9 : ‒ : 4 : 1), GórnDworz (9 : 24 : 15 : –), HistRzym (37 : 36 : 14 : –), RejPos (50 : 63 : 46 : 2), BiałKat (4 : 1 : 7 : –), BielSat (7 : 1 : 2 : –), GrzegŚm (13 : – : 4 : –), RejZwierc (50 : 8 : 10 : 1), BielSpr (1 : – : 1 : –), KochMon (‒ : 8 : 1 : –), WujJud (5 : 1 : 3 : –), WujJudConf (3 : – : 1 : –), RejPosWstaw (1 : 1 : – : –), BudBib (215 : ‒ : 13 : –), HistHel (6 : 1 : – : ‒), BudNT (55 : ‒ : 9 : –), CzechRozm (42 : 1 : 12 : –), PaprPan (1 : 4 : 1 : –), ModrzBaz (5 : ‒ : 3 : –), SkarJedn (11 : 1 : 5 : –), KochOdpr (4 : 4 : 2 : –), KochPs (242 : – : 21 : –), SkarŻyw (158 : 2 : 39 : –), KochTr (11 : – : 2 : –), MWilkHist (15 : – : 2 : –), StryjKron (8 : – : 2 : –), CzechEp (79 : – : 26 : –), CzechEpPOrz (9 : – : 1 : ‒), KochJez (1 : – : 1 : –), NiemObr (7 : – : 6 : –), KochFr (51 : – : 13 : –), KochMRot (5 : 1 : – : –), ReszPrz (10 : – : 2 : –), WerGośc (5 : – : 1 : –), WisznTr (18 : – : 3 : –), BielSen (10 : – : 1 : –), KochPam (1 : – : 1 : –), KochPieś (29 : ‒ : 6 : –), KochSob (7 : – : 2 : –), PudłFr (31 : 3 : 6 : –), ArtKanc (48 : – : 13 : ‒),GórnRozm (15 : – : 1 : –), KochWr (1 : – : 1 : –), ZawJeft (14 : – : 8 : –), ActReg (35 : 2 : 7 : –), Calep (– : 4 : 7 : –), GrochKal (2 : – : 5 : –), Phil (8 : – : 1 : –), GórnTroas (4 : 5 : 14 : –), GrabowSet (1 : – : 152 : –), KochFrag (17 : – : 1 : –), WyprPl (8 : 1 : 1 : –), LatHar (227 : – : 17 : ‒), RybGęśli (8 : – : 1 : –), WujNT (200 : – : 53 : ‒), WysKaz (6 : – : 1 : –), JanNKar (4 : – : 1 : –), SiebRozmyśl (43 : 1 : 1 : –), PowodPr (7 : – : 3 : ‒), SkarKaz (78 : – : 11 : –), CiekPotr (41 : 1 : 7 : –), CzahTr (45 : – : 8 : –), GosłCast (42 : 5 : 3 : –), PaxLiz (1 : – : 13 : 1), SkarKazSej (8 : ‒ : 2 : –), PudłDydo (10 : ‒ : 5 : 1), ZbylPrzyg (1 : 1 : 1 : –), SzarzRyt (11 : 1 : 4 : –).

b. Po przyimku: mię (1076), mie (82), mnie (33), mnię (3), mi(ę) (54), mni(ę) (2); mię BierRaj (8), ForCnR, HistJóz (3), TarDuch (8), BielŻyw (2), March2, WróbŻołtGlab, SeklWyzn, RejRozm, HistAl (4), MurzHist (8), MurzNT (4), KromRozm II (2), KromRozm III, GroicPorz (3), KrowObr (19), KochZuz, RejZwierz (6), OrzRozm (9), GrzegRóżn (2), KochSat, Prot (9), SarnUzn (5), SienLek, GórnDworz (11), RejPosWiecz2 (3), BiałKat (5), BielSat (4), GrzegŚm (9), HistLan, KuczbKat (2), WujJud, RejPosWstaw, HistHel, MycPrz, Strum (2), BiałKaz (7), BudNT (15), PaprPan, SkarJedn, KochOdpr, ZapKościer (2), KochTr, MWilkHist (4), StryjKron (2), CzechEp (33), CzechEpPOrz (2), NiemObr (3), KochTr (12), KlonŻal, ReszPrz (3), WerGośc, WisznTr (4), BielSen (5), KochPam, KochPieś, KochTarn, PudłFr (11), ArtKanc (15), KochWr, Phil, KochFrag (3), KochFragJan, WyprPl, KołakSzczęśl (2), RybGęśli (4), WujNT (47), WysKaz, SarnStat, SiebRozmyśl (15), KmitaSpit, PowodPr, SkarKaz (24), CzahTr (15), PaxLiz, SkarKazSej (2), SapEp (2), KlonWor (2), PudłDydo (3), RybWit, ZbylPrzyg; mię PatKaz III, PaprUp; mię : mie : mnie : mnię BierEz (16 : 1 : – : –), OpecŻyw (27 : 1 : – : ‒), WróbŻołt (34 : 1 : – : –), RejPs (38 : 1 : ‒ : –), RejJóz (24 : – : ‒ : 2), SeklKat (3 : 2 : ‒ : –), BielKom (9 : 2 : – : ‒), LubPs (41 : 37 : – : 1), RejWiz (4 : 10 : – : ‒), Leop (29 : 11 : 3 : ‒), OrzList (6 : 1 : – : –), RejFig (3 : 1 : 1 : ‒), BibRadz (51 : – : 1 : –), BielKron (37 : 1 : 3 : ‒), Mącz (53 : 4 : 5 : –), OrzQuin (10 : ‒ : 1 : –), HistRzym (19 : 1 : – : ‒), RejPos (33 : 2 : ‒ : –), RejZwierc (12 : 1 : 1 : ‒), BudBib (47 : – : 2 : –), CzechRozm (20 : – : 2 : ‒), KochPs (47 : – : 1 : –), SkarŻyw (28 : 1 : 5 : –), ActReg (9 : ‒ : 3 : ‒), GórnTroas (5 : – : 1 : –), GrabowSet (19 : ‒ : 2 : ‒), LatHar (29 : ‒ : 1 : –), CiekPotr (10 : 1 : 1 : –), GosłCast (14 : 1 : ‒ : ‒).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Zaimek osobowy, wskazuje na osobę, która mówi; ego Mącz, Calep, Cn (36073): przislal sa mnv [lege: za mnu] Voyewoda Valaszky pana Thome Lugopheta LibLeg 9/52 (293); ZapWar 1537 nr 2494 (195); ZapMaz II G 97/9 (12); Tego wyelkyego pana yego m. Ja yeſth wezir wielky y nad wſſitkyemy poddanemy. MetrKor 46/117v (42); BierRaj 20 (50); PowUrb +3v (12); March1 A3v (10); oná łaſka á lutoſć páná yego miłoſćy twego/ wdobrey mi pámyęćy yeſt March1 Wiet Av (4); Ieſli mi z tego pomożeſz/ Żąday mię potym o co chceſz BierEz Pv (473); Czo mie o to pytáſs/ gdy mi nie wierzyſs? OpecŻyw 109; A nitz mi nie ieſt gorzcżeyſſégo/ iedno żytz bez ciebie OpecŻyw 188v (631); OpecŻywList Cv (3); dźiś [ludzie] nie maią mie nizácż ForCnR A3v; Ba miły goſciu niecháy mie teráz ForCnR E2 (41); ForCnRWiet Av; PatKaz I 14v (9); PatKaz II 80v (37); ya czyebye byerzą za mąza a ya za zoną PatKaz III 138v (22); HistJóz B2v (60); BartBydg 236b; czudzoziemczy powſtali naprzeciw mnie TarDuch D8 (137); Ia chwalę lekarzſtwo ludziem młodem nalepſze być FalZioł V 63 (9); FalZiołUng V 119 (3); Niechcę aby omnie powieſć ſie roznaſzała BielŻyw 10 (104); oko twoie dla tego złe ieſt, iżem ia dobry GlabGad N6 (8); March2 D4 (6); Gdzież TM. dowiedziawſzy ſie o mnie [...] łaſkawie mie do ſiebie wezwał y cżeſtował MiechGlab *2 (14); Byłaby mi silna strata Zmienić tego żywota BierRozm 22 (20); KłosAlg G; Iezli krolu niemożeſz iuż ſie ſemną gádáć/ tedyś iuż zwyćiężon March3 Xv (3); Miſerere mei: et exaudi orationem meam Smiłuy ſie nademną/ á wyſluchay modlitwę moię. WróbŻołt 4/2 (500); WróbŻołtGlab A2 (7); A gdy wſpomionę to vćiążenie wyſtępkow moich/ vpáda mi myſl moiá RejPs 57 (613); myli brachu ydz my kon oſſyodlay bocz nyelza yedno ſtąd yachacz LibMal 1545/103 (38); A czekayćie mię zobiádem Boć nam bárzo grożą grádem RejRozpr B2 (32); GDym po trży kroć woſzcżek ſwoy z pilnoſcią przelewał/ vlała mi ſie dziwna potwora LudWieś A4 (5); ja na tym doſić mam/ że tak trzymam/ yako pan Chriſtus vſtawił SeklWyzn e3 (78); Iam ni vrodą ni ſtanem Nie rownam ſtobą z ſwym panem RejJóz D5v; A tyć waſze wymowki v mnię wſzytki za nić RejJóz N2; Z wielkich dzywow y z radoſći duſze we mnię mało RejJóz N6v (481); Yam ieſt prawda/ dzwierze/ droga SeklKat Pv (44); Yeden przed drugim vkradaiącz Mnimaly bich ia bil zaiącz RejRozm 401 (25); Bo zyſk barzo wcznotach plochy Nie ſtoy omię ni trochy. RejKup d7v; Niepomoze ſnac y znamię Sumnienie iuż kywa namię. RejKup Iv (593); RejKupSekl a6 (6); dla thego mi ieſth gniewno krolowa iż miecżá nie mam. HistAl L7v (120); HistAlHUng A2v (3); KromRozm I [P2]v (40); Mnie co śię dotycze/ przyiął bych to wielmi rád za miłą a wdźięcżną zápłátę MurzHist A3v (252); MurzHistSekl kt; Ty ieſteś mói ſyn miły/ wktorem (marg) mi śię lubi [...] (—) śię kochám. MurzNT Mar 1/11 (181); MurzNTSekl A2 (2); MurzOrt B2v (5); Bo to v mnye dźiwna rzecz/ á przećiw ſlowu Bożemu KromRozm II b4 (47); Kto nye yeſt zemną/ przećiw mnye yeſt KromRozm III F5v (60); Diar 77 (7); milcz a cierp wszytko, co ja chcę DiarDop 99 (5); Zegnay mię krzyż s tobą puſtelnikiem BielKom F6; Ale żywot ſmierć y krotofile/ Są przedemną álbo v mnie w tyle BielKom F8v (171); nye godzyenes myę był GliczKsiąż Qv (35); Zażem ia ieſt Wielorybem ábo morzem ſzyrokiem LubPs hh6v (1087); oſobliwy moy przyiaćiel/ [...] vpewnił mię w tym GroicPorz A4v (59); Miłoſierny dobrotlywy zbawićielu grzeſſnych/ dai mi być iednym ſkaiących/ ćiebie miłuiących SeklPieś 20 (16); A ieſli ieſztze máło maſz na thym/ powiedz mi? KrowObr 30 (504); bądźże mi wierzen RejWiz 27 (285); Y rzekł Krol do Mężá Bożego: Podź do mnie w dom [Veni mecum domum] Leop 3.Reg 13/7; Y Stháło ſie ſlowo Páńſkie do mnie/ mowiąc [Et factum est verbum Domini ad me dicens] Leop Ier 16/1 (1267); bo to wiedz W. M. ná mię/ że w Dyſputácyách ſye gniewáć nieumiem. OrzList g2 (98); UstPraw H4 (5); Ná tożeś mię/ o przeklęta fortuno/ chowáłá/ Abych w ſwoich młodych leciech márnie gárdło dáłá. KochZuz A3v (15); iużći mię dawno/ teſknicá minęłá RejFig Dd7v (127); Ale iedno mię ſprobuy/ [,..] Vźrzyſz iże Metellus/ Wilká ſie nie boi. RejZwierz 27v (177); niechayżeć máią wzgląd ná mię [praecipe respicere me] BibRadz Tob 3/17[18] (1435); Mało a nie virzyczie mye [non videbitis me Vulg Ioann 16/16] Goski A8v (6); Przyſtało to mnie/ ábym tey rozmowy mimo W. M. nikomu inemu nie przypiſał OrzRozm A3v (236); thá ráná ſámá vkázuie mię być cżłowieká śmiertelnego. BielKron 126; A iużem był obiecał poiąć corkę tego towárzyſzá w Perſyey przeto mię był pilen. BielKron 459v (966); Oćiec ktory mię posłał/ ieſt inſzy/ dawáiący o mnie świádectwo. GrzegRóżn M (13); Ale com raz obiecał na krzcie Panu ſwemu/ Nie ſłużić poki we mnie duſza iedno iemu KochSat Bv (30); Ach chcećieli mnie ſłucháć/ powiém ia wam prośćie. KochZg A3 (3); Abowiemci ia tobie rad a vmyſlnie [...] ſtarſzych twoich wyobrażenia a ſprawy przekładam KwiatKsiąż M3v (12); Ego Ciceronis sententiam amplector, Ya dzierżę w tej rzeczy s Ciceronem. Mącz 8a; Me somnus complexus est, Sen mię ogárnął. Mącz 62b; nic mie niezoſtáło yedno skórá á kośćy. Mącz 66b; Refectus sum cum tua lego, Serce mi ſie weſeli gdy twoye xięgi czitam. Mącz 116b; Labasco, Poczinam wątleć pádnąć/ lecieć/ yuſz mi ná ſchodzie. Mącz 180b; Timeo quemadmodum haec explicari possim, Przycięſzſzym to ná mię ábych to dobrze mógł wypráwić. Mącz 456a (982); áni w mię nigdy oni [kacerzy] zmierzą: ſtrzałki ich/ álbo ná demną/ álbo po demną/ álbo podla mnie vpadáiąc/ potłuką y połąmią ſye wſzyſtkié OrzQuin K3; Y to ná mię trudno/ iáko ten może dáć drugiému Miecz / którégo ſam niema OrzQuin X2v (232); Nie ieſtem Theologiem iáko y ty Bráćie/Ani mi Boże day być w tym twoim kieraćie. Prot C2 (87); Ezáiaſz [...] powiáda: Przedemną nie ieſt vcżynion Bog y po mnie nie będzie. SarnUzn E3v (47); Naydźieſz téż tu y Końſkié Lékárſtwá/ od tego Lékárzá zebráné/ á przez mię w ſłuſzny porządek położóné SienLek a4v (24); Mnie potym ty Kſyęgi ku imprymowániu wydáné ſą SienLekAndr a3 (8); LeovPrzep F2 (3); LeovPrzepSamb b3v (3); o nicći mi tho niewádzi/ bo ia wiem iáko wierzę. RejAp 149v (254); więczey niż mnimaſz náucżyć cie mogę/ iedno mi zdzierz ſłowo / iákoś obieczał. GórnDworz T4v (609); GrzepGeom B3v (12); pánie miły mnie wtym pierwey ſluſze odpowiádáć. HistRzym 46v; Towárzyſze mili/ dziwny mi ſie ſen ſtał HistRzym 97 (615); O rátá moy miły Pánie/ boć iuż bárzo zle o mnie. RejPos 245 (1108); RejPosWiecz2 93 (29); RejPosWiecz3 98 (7); BiałKat 141 (78); BielSat Cv (38); KwiatOpis A2v; GrzegŚm 61 (76); lito mi tego moy oycże namilſzy/ Ze mię do twey poſługi vprzedził kto inſzy. HistLan Dv (101); KuczbKat 360 (30); wolno mi ſie obeyrzeć kędy chcę/ y iáko chcę/ á przedſię mię kolnierz w ſzyię nie kąſa. RejZwierc 58; Nuż miły kſięże Opácie/ Wierę mi to dziwno ná cie/ Dármo tuczyſz tłuſte woły/ A niedbaſz o przyiacioły. RejZwierc [233]v (411); BielSpr 47 (13); Nie frasuj mie, żebych cie zaś nie zaniedbała, A tybyś mi tak wzmierzła, jakoś dziś jest miła KochMon 33 (38); WujJud 106 (72); WujJudConf 130v (12); KochList 2 (8); RejPosRozpr cv (10); RejPosWstaw [213]v (8); Kto mię poſłuſzen [qui obedit mihi]/ w żádne poháńbienie nigdy nie vpádnie BudBib Eccli 24/25 [30] (999); HistHel C3v (31); MycPrz II B (20); Strum M (17); WierKróc Av (3); BiałKaz Fv (26); Ieslibym wam rzekł/ nie vwierzyćie mi [non credetis mihi] BudNT Luc 22/67 (309); StryjWjaz A2 (4); Bo mi też ná tym wiele należy CzechRozm 83; Trudna to ná mię co mowiſz: y toć ſcżyrze wyznawam/ iż tego nie rozumiem CzechRozm 216v (644); Nie mieyże y mnie zá złe choć ſłowy głupiemi/ Chwalę ten narod zacny PaprPan B2v; A w cżym mnie wiáry nie daſz doſwiádże ſam zátym PaprPan N2 (106); KarnNap Cv (5); Hetman y żołnierze pod niebem oboz máią: á iabych [ego] do domu mego miał iść roſkoſznie vżywáć ModrzBaz 114 (96); ModrzBazBud ¶6 (4); Pan mię rządzi/ á ná żadney mi rzecży nie zeydzie SkarJedn 401 (84); Tej podobno tá powieść gmyſli: mnie by namniej. KochOdpr C2v (51); Oczko 28v (21); Es ist geschehen. Iużći się ſtáło/ et zlieć ſemną. Actum est. Calag 179a; Niechay ſromotnie názad vćiekáią/ Co mi źle myślą. KochPs 48; Serce mi kwitnie/ pełenem rádosći/ Pátrząc ná ſprawy twéy wſzechmocnośći. KochPs 140 (779); ieśli mnie ſzukaſz/ owo mię maſz/ chcę poháńbić moc twoię. SkarŻyw 444 (982); Záłośći co mi czyniſz? owa iuż oboie Mam ſtráćić/ y poćiechę/ y baczenié ſwoie? KochTr 11 (51); Niedźiwuy Iádámie miły Niegodźiſz mi ſie s tym w poſły. MWilkHist F4 (87); ZapKościer 1581/24 (31); StryjKron A3v (49); A tym ſię ćieſzę/ iż mię prawdá oſwobodźi CzechEp *3 (681); CzechEpPOrz *2v (38); KochJez B (8); Przyidźie mi iuż porządnie mowić/ o włádzy y zwierzchnośći Papieżá Rzymſkiego NiemObr 48 (102); CIężko mi ná té teráznieyſzé pány/ Siebie nie baczą/ á gánią dworzány. KochFr 28 (258); mię płácż gośćinnym práwem przyſzedł/ bo tu iáśnie Zacny Poétá gáśnie. KlonŻal Cv (19); KochBr 152 (5); KochDz 104 (7); KochMarsz 154 (9); KochMuza 26 (9); KochPhaen 1 (3); KochSz B2 (6); KochWz 139 (2); KochMRot B2 (21); Przydáło mi ſię raz/ żem w pułnocy ſprędká ocknął ReszPrz 46 (44); ReszHoz 117 (9); ReszList 183 (10); WerGośc 246 (49); WerKaz 275 (4); siły we mnie vſtawáią WisznTr 11 (63); Ze wſzech ſtron nieprzyiaćiel dobrze mi nie myśli BielSen 14 (43); BielSenJoach 4; BielSjem 4 (9); KochPam 87 (10); Furto [...] Mnie to ná złość trzy maſz ſye ták mocno podwoiá KochPieś 29 (100); KochSob 60 (42); Synu/ niewiém przéczo płáczeſz: mnie ſye dobrze dźieie KochTarn 78 (6); Y ia/ choć mi ſye nie powoli dźieie/ Vchoway Boże/ bych miał zbyć nádźieie. PudłFr 21 (226); im dáley tym mię k końcowi. ArtKanc P18v; A gniew ſwoy ſrogi rácżże iuż oddalić/ mnie ſię vżalić. ArtKanc L12v (213); BielRozm 17 (5); Tá twoiá powieść nie bárzo mi w poſłuch idźie GórnRozm B4 (150); KmitaPsal A5 (2); KochProp 5 (3); KochPropKKoch 3 (5); co ſie vtrat tycze/ mnie to bárźiéy niż komu inſzému wádźi KochWr 31 (17); PaprUp E2 (34); Mnieś namniéy nieprzegniewał/ mogę przyśiądz śmiele ZawJeft 20 (57); tak iż ykonie y pieniądze y wszytko comnie było zabrali mi ActReg 13; sam vpominał mi się przeczytania listu wḿ domnie ActReg 127 (405); Abominor ‒ Brzijdzę ſzię, przijkromi. Calep 7a; Horresco — Trzęſe sie, poczinąm drzec, ſtrach mnie zeimą. Calep 489a (45); GostGosp 46; GostGospSieb +4 v (3); Bo y Apollo ſzepce mi coś w vſzy GrochKal 18 (24); Ia wolę cżłowieká bez pieniędzy niż pieniądze bez cżłowieká. Phil F4 (31); Mnieby przyſzło ſámégo Paryſá żáłowáć/ A y to potáiemnie v śiebie záchowáć. GórnTroas 60 (91); KochCz B2v (3); KochCzJan A3 (2); KochPij C3 (10); Zlecż trąd/ bo gwałtem duſze mi ſię tyka GrabowSet N4v; Pánie coż ia pocżnę? GrabowSet V4 (494); Oy/ powiáda/ wiémći ia/ iáko zá kopę ſłużyć. KochAp 7 (12); Ia go nie ſądzę/ áni mi przyſtoi. KochFrag 25 (85); KochFragJan 3 (2); Powiédzmi Céſárzu turecki/ Maſz Król polſki Zygmunt przyiacielá z ćiebie zá tym przymiérzem? OrzJan 114 (55); OstrEpit A3v (5); Iużem ia nie z iednégo iadł mącznégo woru WyprPl A3 (57); Schodźi mi ná pokorze [...] y gorącey twoiey miłośći. LatHar 233; Boże moy/ Boże moy/ cżemuś mię opuśćił [quid dereliquisti me? Vulg Matth 27/46]. LatHar 248; vzdrow mię Pánie/ ábowiem vdręcżone ſą kośći moie. LatHar 611 (792); KołakCath A3 (13); KołakCathOkuń A2; KołakSzczęśl Bv (12); Iam ieſt śrzodek y miárá w drodze k wſzelkiey rzecży RybGęśli C2v (42); Iam ieſt Alphá y Omegá [Ego sum alpha et omega] WujNT Apoc 22/13 (1274); Pan mną rządźi/ á ná żadney mi rzeczy nie zeydźie. WysKaz 9 (39); JanNKar H4 (42); JanNKarGórn D4 (22); JanNKarKoch G3 (2); SarnStat 35 (61); Proſzę tedy vniżenié [...] ábyś W. K. M. [...] mnie Miłośćiwą Pánią bydź raczyłá SiebRozmyśl A2; BOZE OYCZE/ ODDAL ODEMNIE TEN KIELICH [Pater, ... transfer calicem istum a me Vulg Luc 22/42]. SiebRozmyśl B3; Wié to ná mię Pan Bóg ſam. Co iż ták ieſt/ nie inák SiebRozmyśl F3 (184); WitosłLut A4v (11); GrabPospR L3 (2); KlonKr E2 (2); Oni mię w źiemi biorą/ oni mię puſtoſzą KmitaSpit B3 (2); Kto zemną nie ieſt: iuż przećiw mnie ieſt [Qui non est mecum contra me est Vulg Luc 11/23]. PowodPr 40 (36); Powiedz mi iáko to ieſt? day mi przyczynę y rożność. SkarKaz 636b (324); VotSzl B4v (5); Te rzeczy mnie łzy z oczu moich wyciſkáią CiekPotr 20 (312); Bo wiem że mię nie przebacżjſz/ Iák Pan záś rátowáć racżyſz. CzahTr H4; Nie boli mię chudobá bo tá ieſt pocżćiwa CzahTr 12 (258); co zemną będźie? GosłCast 19; Wyſchła potwarzy/ Serce mi pſuieſz GosłCast 76 (238); Barzo wiele dobrego/ k myſli mi ſie ſtáło. PaxLiz C3v; HEy bráćie Liżyczopie/ toć mnie teſkność zdięłá PaxLiz C4 (89); Co mnie po kroleſtwie y Rzeczypoſp. kiedy ſię ia mam źle SkarKazSej 670a (72); zdrowo mi to/ Wieść Niemcom żyto. KlonFlis D3v (18); SkorWinsz A2 (2); SapEpit A2 (17); Gdy ia z wyſtępkámi walcżę ludzkimi/ ty zemną/ Cicho wiedzieſz chytrą niechęć y woynę foremną. KlonWor 1v (42); PudłDydo [B5] (58); RybWit Cv (3); To mię iuż názbyt ziádło/ to mie bárzo boli. ZbylPrzyg A2 (43); niech wſkok wſtyd poczuią/ Ktorzy mi inſzą chwałę nie ćiebie cukruią. SzarzRyt B2; Pan Bog mnie obroną SzarzRyt B2 (33); SzarzRytJSzarz nlb 2v (3).

W połączeniu z partykułą -ć, -ci (333): Sęp rzekł/ iamći ná to pátrzał/ Kiedy owcy pies chleb dawał. BierEz M2v (11); OpecŻyw 134 (15); ForCnR C4 (5); HistJóz D4 (5); A ia ciem ieſt robak á nie cżłowiek TarDuch A2v: BielŻyw 134 (3); March3 Xv (2); WróbŻołt 34/3 (4); LibLeg 11/9v; Strzeſz ty pánie czyńſzu winy Iać niechybię dzieſięćiny RejRozpr Kv; RejJóz A5v (8); RejRozm 397; Ale ty iaċ radze tego Dzierz ſię zwyczaiu ſwietego RejKup i6 (19); KromRozm I B2v (3); MurzHist F2v (2); MurzNT Ioann 15/5 (12); BielKom G4v (3); GliczKsiąż O6v; LubPs H2 (5): KrowObr 3 (8); RejWiz 66 (12); Leop Ier 3/14 (14); OrzList gv; RejFig Aa6v; RejZwierz 138 (8); Iaćiem Pan ktorym ćiebie wywiodł z Vr Káldeyſkiego [Ego Dominus, qui eduxi te de Ur Chasdim] BibRadz Gen 15/7 (31); BielKron 173v (10); Mącz 341b; OrzQuin B4; RejAp [15] (3); GórnDworz P7; Nie mieſzkayże tedy nic/ ć rádzę/ á niechciey ſie nic ſádzić ná tych obietnicach omylnego ſwiátá. RejPos 163v (12); RejPosWiecz2 93; HistLan E2; Powiedział drab: Y iaciem był wyſłużył/ ále ſie iedno przepiło / drugie ſie też przegráło. RejZwierc 27 (6); WujJud 225v; RejPosRozpr b4v; BudBib 4.Esdr 2/4 (3); Daycye iedno wy pokoy/ y iać też wiem o tym. HistHel D3 (2); BudNT Luc 3/16; CzechRozm 41 (3); PaprPan G3v (4); ModrzBaz 81; Oczko 34; Iaćiem żebrak vbogi KochPs 60 (3); SkarŻyw 172 (3); KochTr 13; Iamći go po chlebie poznał Won cżás/ gdy gi námá łamał. MWilkHist K3 (4); Iam ći Iehowáh Bog wáſz CzechEp 116 (7); KochFr 126; KochBr 150; WisznTr 9; KochPieś 9; PudłFr 23; ArtKanc L5v (2); GórnRozm H2; PaprUp F2v; ActReg 167 (2); GrabowSet Bv (6); KochAp 7; KochFrag 25; OrzJan 59 (3); LatHar 732 (6); RybGęśli B3v; Iaćiem ieſt [Ego sum] ktory z tobą mowię. WujNT Ioann 4/26 (49); SarnStat *7v; CiekPotr 87; CzahTr Kv; Iać záś nie ták o iadło iák o pićie ſtoię PaxLiz C4v (2); SkarKazSej 706a; ZbylPrzyg A3.

W połączeniu z przydawką rzeczowną [w tym: z imieniem własnym (149)] (663): BierRaj 16; ZapWar 1513 nr 2136 (10); MetrKor 59/75 (21); BierEz R4 (6); O oytcże wiecżny zlutuy ſie dzis nademną ſmutna matką OpecŻyw 151 (34); OpecŻywList C2; PatKaz II 35; PatKaz III 88; TarDuch D4 (8); yakoſſ mnye slvgą y poddanego ſzwego kv Vaſzey Ce M nathen czass poſlaly LibLeg 7/31v (14); WróbŻołt ee4 (6); RejPs 130v (6); ZapMaz V S 2/335; RejRozpr E3v (2); LudWieś A4; SeklWyzn B (2); Ale kiedy ty tak chczeſz mieć Czoż ia niebożątko mam rzeć RejJóz H8v (15); SeklKat V4v; RejKup y8v (17); RejKupSekl a6v; Pánuiącemu mnię Alexandrowi Darius krol Perski weſele opowiáda. HistAl F5 (3); HistAlHUng A4; KromRozm I B4v; MurzHist N4v (3); BielKom D4v (5); LubPs V (58); GroicPorz B2 (11); Otho ia Bog oćiec/ ſtworzyćieł niebá y ziemie/ tobie N. odpuſztzam grzech twoy pierworodny KrowObr 46v; Mnie opuśćili ſtudnią wody żywey/ á nátzynili ſobie rozeſchłych y rozmáithych ſtudzianek KrowObr 73v (20); Iam nędznik obacżywſzy on vpad okrutny/ Szedłem ná Kármel gorę/ będąc bárzo ſmutny. RejWiz 181v (2); Leop Eph 3/1 (20); OrzList e3 (2); KochZuz A3v; RejFig Aa8v; BibRadz Gal 5/2 (31); OrzRozm R3v; BielKron 450v (16); GrzegRóżn M; KochZg A2; Mącz 224b (2); ia Polak/ tego Królá mam/ któregom mieć chćiał OrzQuin Q4 (12); SarnUzn C6v (2); RejAp 190v (9); GórnDworz Bv (2); HistRzym 79 (10); RejPos 138 (31); RejPosWiecz2 92v (2); BiałKat 183v; KwiatOpis [C2]v; HistLan Dv; Bo iáki to wáſz wſtyd y lekkość będzie/ ieſli mię vbogiey dziewki nie ráthuiecie. RejZwierc 86 (5); WujJud 105; BudBib Num 14/35 (24); Strum Q3; BudNT Ioann 12/46 (2); CzechRozm **7 (4); PaprPan A4v; SkarJedn 289; Nie bierz mię człowieká Smutnégo/ móy pánie/ w połowicy wieká. KochPs 152 (9); á iáko ia ziemiá y popioł iego/ ſprzećiwiáć ſię woley iego Boſkiey mam? SkarŻyw 286 (23); ZapKościer 1581/21v (13); MWilkHist Ev (3); Głęboka to łáćiná na mię proſtaká CzechEp 148 (16); CzechEpPOrz **3v; NiemObr 24; KlonŻal E4; Ia Luther przed wámi wielebnymi y świętymi Oycy ſpowiedź cżynię ReszPrz 46; ReszList 188; WisznTr 28; BielSen 18 (3); Dobrze iuż nie ſzáleię/ ia furtá ſtrapióna KochPieś 28 (2); PudłFr 60 (2); ArtKanc P4v (7); GórnRozm D4v; Mnie odpuść winę lichéy córze ſwoiéy. ZawJeft 41 (2); GrabowSet A2v (6); KochFrag 40; KochFragJan 4; OrzJan 4 (2); á mnie przy nich ſwégo/ Nie wzgardzay piſorymá OstrEpit Av; WyprPl Cv (2); rácż pokázáć miłośierdźie nádemną vbożuchnym ſtworzeniem twoim. LatHar 653 (37); Wierz w mię iedynego Bogá. KołakSzczęśl Bv (2); RybGęśli C2v (2); WujNT Eph 4/1 (12); WysKaz )?( 3v; SarnStat *8 (23); SiebRozmyśl Lv (3); PowodPr 4; SkarKaz 581a (3); VotSzl B4v (3); CiekPotr 33 (3); Tylko vbogim ſługą ſwym nie pogardzayćie/ Mną brátem ſwym CzahTr G3v (12); GosłCast 62 (4); PaxLiz Ev (3); Ia mądrość w rádźie mieſzkam/ y przy myślách vczonych ieſtem. SkarKazSej 663a (2); SapEpit A2 (2); PudłDydo B3v (6).

W połączeniu z przydawką przymiotną (309): BierRaj 17v; March1 Wiet Av (2); Coſz tu zyſzcżeſz nalepſzego/ Gdy mię zgubiſz niewinnego BierEz F2v (8); Ocżyſtz mnie grzeſſnego na konietz dniow żywota mego OpecŻyw 97 (24); OpecŻywList Cv; PatKaz II 63v (3); RejPs 26v (5); LibMal 1544/84v; RejJóz F8 (12); SeklKat A3 (2); RejKup dd2 (8); Mnimay być rzecż [...] ſromotną tobie thák naiáſnieyſzemu Ceſarzowi [...] mnię máłemu á niskiemu thákowe rzecży ſláć HistAl C5v (5); MurzHist S2 (4); MurzNT Luc 18/13; KromRozm III N8; Práwieć ten ſwiát właſnie wyłożyłá/ Mnie iednego ſobye wyćwicżyłá BielKom D8v (3); LubPs aa6v (26); KrowObr 159v (3); Leop 1.Tim 1/16 (3); Nie boy ſię [...] Iákobie y ty Izráelu [...] będę wybáwićielem twym ia święty Izráelſki. BibRadz Is 41/14 (5); OrzRozm R4 (4); Iuż ſie teraz boię tey fortuny młodego przećiw mnie ſtáremu BielKron 130v (4); Ia głupi tak rozumiem/ i przi tim zoſtanę/ Ze Polſkę nic inſzego o taką odmiane KochSat B3v; Mącz 254a (6); OrzQuin K3; RejAp AA6v; HistRzym 103 (2); RejPos 26v (4); GrzegŚm 24; KuczbKat 420; BudBib Esth 14/13[14] (2); BiałKaz M4v; BudNT Luc 18/13; CzechRozm 246 (2); PaprPan B2; SkarJedn 132; Iákoż ia niewſtydliwa przed ocży twe naprzod/ Mężu moy miły/ prziydę KochOdpr Bv; Ale ſye ráczey ſmiłuy nádemną ſtrapionym KochPs 8 (11); bądz przy mnie á przyimi mnie ośiroćiałego w obronę twoię SkarŻyw 51 (17); KochTr 6; MWilkHist G3v (2); CzechEp 337; CzechEpPOrz **4; o co ia nieſczęſny ſtoię? KochFr 106 (9); KlonŻal A2v; WerKaz 277; KochPam 87; KochPieś 19 (5); KochSob 68 (2); PudłFr 58 (2); ArtKanc E14v (12); GórnTroas 36; A ia/ nád miárę wſzelką/ obrzydzony. Zgrzeſzyłem Pánie GrabowSet T (20); LatHar 281 (38); WujNT przedm 27 (7); SiebRozmyśl E4v (3); PowodPr 52; SkarKaz 161a (3); VotSzl A2v; CiekPotr 63 (4); CzahTr G (8); GosłCast 63 (8); PaxLiz C3; SkorWinsz kt; Przepuść też y mnie ſmutney/ co cię ták miłuię PudłDydo B4v (4); ZbylPrzyg B4.

W połączeniu ze zdaniem przydawkowym (27): PowUrb + 3; OpecŻyw 102v (5); KromRozm I I4v; LubPs A5v; I zaż ia/ ktory inym każę rodzić [Nunquid ego, qui alios parere facio]/ ſam nie będę rodził Leop Is 66/9 (2); BibRadz Ez 17/24 (2); Atque ego qui te confirmo, ipse me non possum, Ale ya który ciebie cieſzę/ ſam ſie cieſzić nie mogę. Mącz 19b; RejPos 309v; á iákaż to ſpráwiedliwość twoiá mnie kázáć wieśić com ſie iedną gálerą żywił RejZwierc 135; BudBib Is 63/1; SkarŻyw 341 (3); KochEpit A2; Nieſczęſny ia/który tu czás/ y zdrowié trácę GórnTroas 25 (2); Iákoż ty/ Zydem będąc/ prośiſz v mnie pić/ ktoram ieſt niewiáſtá Sámárytanká [bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana?] WujNT Ioann 4/9 (2); GrabPospR K3; Bo mnie com tu przychodnią chce woiowáć każdy PudłDydo B3v; SzarzRyt D3.

W połączeniach współrzędnych z rzeczownikiem (563): BierRaj 23v; hy bylysmy dziath ocziecz hy ya w spokoyney possesiey hy wpozivanyv oth dathy przyvyleyv przerzeczonego do thego czaschu ZapWar 1528 nr 2459 (11); BierEz C4; OpecŻyw 180v (17); ForCnR B2 (5); PatKaz II 67v; HistJóz A2; Ty panie Iezu kryſthe racży miedzy mną y nieprzijacielmi moiemi vgruntować y vmoczować zgodę TarDuch D3; BielŻyw 33; WróbŻołtGlab A4; LibLeg 10/146v (7); RejPs 187 (2); LibMal 1544/19v; RejRozpr E2; Mnięs y paniey z nas obudwu prawies zdrowia zbawił RejJóz H2v; Powiedż miłemu ſinowi iż ia y wſzytek dom Iedziemy k niemu wſzytci RejJóz P7 (6); SeklKat O4 (4); RejKup Kv; HistAl A5 (2); KromRozm I O2 (3); MurzNT Ioann 10/30 (6); KromRozm II O3 (5); KromRozm III L8v (3); Diar 77; Pomni coſmy mowili ſtárość mądrość y ia. BielKom C6 (3); LubPs X3v (2); GroicPorz d2v (3); KrowObr 12v (23); Leop Tob 13/9 (15); OrzList hv (3); UstPraw G4; RejFig Cc (3); RejZwierz 23v (2); BibRadz 2.Esdr 1/6 (13); OrzRozm H2v (4); BielKron 200 (23); GrzegRóżn I (11); Mącz 72d (2); OrzQuin L3 (3); SarnUzn F2v (9); RejAp 88 (2); GórnDworz A3 (4); HistRzym 97v (7); iuż y to wſzytko coś tu vcżyniłá mnie y nogom moim/ wdzyęcżnie od ciebie będzye przyięto. RejPos 308v (35); RejPosWiecz2 93v; Y ia y Oćiec iedno ieſteſmy. BiałKat 303v (7); BielSat G (2); GrzegŚm 35 (2); Ale ia wolę przy tym zoſtáć [...] coby było y mnie y wiele inym ludziom dobre á pożytecżne. RejZwierc 101v (14); KochMon 25 (3); Ná to wſzyſtko nie / ále Ambroży święty niech ći odpowie WujJud 124 (5); BudBib Iudic 20/4 (13); MycPrz II A3v; BiałKaz F4 (3); BudNT przedm a3 (18); CzechRozm 250 (10); Ná oſtátek ią zábił mowiąc niecnotliwa/ A tákieś tho oycżyznie ſwey y mnie życżliwa. PaprPan Hh (2); SkarJedn 280 (2); KochOdpr B4; Oczko A4v; KochPs 169; SkarŻyw 398 (18); MWilkHist E3v (3); A to mnie y cześć moię tu w zakłádzie macie StryjKron 732 (2); CzechEp 103 (33); NiemObr 45 (3); KochFr 82 (2); KlonŻal E3v (3); ReszPrz 102; WerKaz 284; WisznTr 13; BielSen 13 (2); BielSjem 11; Bo ón [Bóg] y mnie/ y ſczęśćié/ ſam ieden ma w mocy. PudłFr 30; ArtKanc M4 (3); ZapKościer 1587/74 (2); A ieśli to rozumieſz/ iże wiárą twoią/ Bóg może być vbłagan: mnie y z córą moią Zábiy. ZawJeft 39; ActReg 86 (7); GrochKal 6; Phil K (2); GórnTroas 39 (3); GrabowSet F2v (3); LatHar 704 (17); Abowiem záwſze vbogie maćie z ſobą/ ále mnie nie záwſze maćie. WujNT Matth 26/11 (76); WysKaz 33 (2); SiebRozmyśl I2; ZapMaz II G 97/89; Ia Athenámi rządzę: żoná moiá mną. PowodPr 77 [2 r.]; SkarKaz 548b (19); VotSzl B4v; CiekPotr 84 (5); Zá cżym ty Pánie mnie y moie ſpráwy/ Weś pod ſkrzydłá ſwoie iáko Bog łáſkáwy. CzahTr B3v (4); GosłCast 8; SkarKazSej 667b (3); Myślił/ iż te łáchmány/ y ten ſprzęćik wſzytek/ Y mnie y towárzyſtwu nie przyidźie w pożytek. KlonWor 43 (2).

Forma D lub A w połączeniach z mianownikami liczby pojedynczej rzeczowników: biada (bieda) (54), czas (5), dziw (12), potrzeba (57), srom (10), sromota (2), strach (20), szkoda (1), wstyd (28), żal (128) (317): BierEz O2v (8); Bieda mnie ſynu mily/ ij kto mi to dá abych zacię vmrzétz mogla OpecŻyw 116 (5); PatKaz I 15; BartBydg 229b; BielŻyw 55; ſnadz mi záwżdy więcey potrzebá miłoſierdzia twego niżli ſpráwiedliwoſći RejPs 211 (4); LibLeg 11/57 (4); RejRozpr H3 (2); SeklWyzn e4v; A dzyw mię cżego tu cżekaſz RejJóz H3v (9); SeklKat Z3; Naſſci właſni/ To mogę rzecz A ſkoda mi też Cźaſſu wlecz RejKup bb6v (23); MurzHist F3v (2); GliczKsiąż E5v (2); LubPs B2v (2); KrowObr 121 (2); RejWiz 63 (9); Leop Tob 12/20 (8); Mnieć tego ieſt żal/ iż mię ták do W. M. przenieſyono OrzList d (3); RejFig Cc6 (4); RejZwierz 34v (4); BibRadz Is 24/16 (9); OrzRozm Q; ále mię tego więtſzy ſtrách/ iż roznice á niezgodá miedzy námi w mieſcie powſtawa BielKron 107 (7); Mącz 307d (42); Prot B3; GórnDworz O2v (5); HistRzym 83 (13); RejPos 102 (7); BiałKat 116 (2); BielSat G; HistLan D2 (2); KuczbKat 405; RejZwierc 153v (5); RejPos Rozpr c4; BudBib 4.Reg 9/5 (3); HistHel C4 (2); Strum R; BudNT 1.Cor 9/16; CzechRozm 97v (7); PaprPan Hh4v (2); Ale mnie cżás do rady KochOdpr A4 (2); Calag 178b; KochPs 181; SkarŻyw 414 (9); MWilkHist Fv (2); CzechEp 64 (13); NiemObr 151; KochFr 119 (3); KochSz C3v; dał ſię poznáć/ powiádáiąc/ y mnie ſromotá ták máło moiey braćiey donieść ReszList 170; KochPieś 26 (2); KochSob 65; PudłFr 26 (2); ArtKanc Q (3); PaprUp H2 (2); ActReg 161 (2); Phil I3; GórnTroas 36 (3); GrabowSet Ov; KochFrag 24 (6); OrzJan 131; wſtyd mię było áż do tąd/ tego wam powiedźieć. WyprPl B2; LatHar 149 (11); RybGęśli C2v; WujNT Act 19/21 (15); SarnStat 228; SkarKaz )(2 (5); ſrom mię Chudego przyiacielá w nieſzczęściu opuścić. CiekPotr 24 (4); CzahTr Iv (2); GosłCast 55 (2); KlonFlis C4; PudłDydo Bv; SzarzRyt C.

Forma D ze skostniałymi formami: gorze (3), nielza (26), (nie)trzeba (80), (nie)wolno (24) [w tym: z inf (75)] (133): BierEz N3v (2); o ſynu moy/ gorzeż mnie matce twé vbogié/ docżekáwſſy takowé twé boleſci ij ſromoty. OpecŻyw 136v (4); ForCnR D2; WróbŻołt Q4v; Bo mnie nielza iedno wſſem iáwnie wywoływáć dobrodzieyſtwo iego RejPs 95v (9); RejRozpr K2v; RejJóz I2 (4); RejKup e4v (10); LubPs F4v; RejWiz 65v (2); RejFig Dd3 (2); RejZwierz 20 (3); BibRadz 1.Cor 10/23 (2); OrzRozm Dv; BielKron 420v; Egeo tui, et egeo te, Trzebá micie. Mącz 100c (6); SienLek V2v; RejAp [Ff5] (2); GórnDworz Z5v (8); RejPos 75v (4); Zaſz mnie nie wolno iák chcę o ſwym dobrym rádzić. HistLan D3v; RejZwierc 158v (2); BielSpr 47v; WujJud 197v; BudNT przedm d (2); CzechRozm 217v (6); PaprPan Q3v (2); ModrzBaz 134v; SkarJedn 43; KochOdpr A4v (2); SkarŻyw 454 (4); CzechEp 267 (4); NiemObr 24 (5); KochFr 61; KlonŻal E3; WerGośc 219; KochPieś 37; KochSob 67; ArtKanc L5; GórnRozm F4 (2); ActReg 80 (7); KochPij Cv; Podobno bać mi ſie trzebá było/ bym ſie przy téy rzeczy moiéy zoſtał. OrzJan 131; WyprPl B4 (4); RybGęśli B4 (2); Wſzytko mi wolno/ ále nie wſzytko pożyteczno [Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt] WujNT 1.Cor 6/12 (4); CiekPotr 84 (4); CzahTr L4; A ieſli ia źle mówię/ náłáiáć mi trzebá. GosłCast 28; PaxLiz C2; SkarKazSej 674b (2).

Forma N w zdaniach z orzeczeniem imiennym z elipsą łącznika: (279): BierEz P4 (5); OpecŻyw 147 (2); MetrKor 46/46v (2); TarDuch A6v; ia lepak zewſzech nanędznieyſza BielŻyw 108; RejPs 173v; LibLeg 11/14; A ia y w ſwięto w żáłobie RejRozpr H3v; SeklKat E3v; RejKup cc6 (9); MurzHist E4v; MurzNT Ioann 8/16 (2); KromRozm II r; Iać gotow ku wſzytkiemu BielKom D5 (3); LubPs aa4v; GroicPorz c3; KrowObr 74 (6); Ia głos wołáiącego ná puſſcży [Ego vox clamantis in deserto] Leop Ioann 1/23 (22); OrzList h4; RejFig Cc4; RejZwierz 103v; BibRadz Ex 6/8 (5); OrzRozm Q; BielKron 455v (7); GrzegRóżn I (2); Mącz 312c (10); OrzQuin K3; Prot A3v (2); SarnUzn E3 (2); LeovPrzep F4; RejAp 193; Zabrzeſki [...] iął kołátáć/ pan ſpyta kto ieſt. A on/ Ia pánie Zabrzeſki. GórnDworz P2 (5); HistRzym 27; RejPos 298; RejPosWiecz2 93 (2); RejPosWiecz3 [97]; BiałKat 266 (6); RejZwierc 235 (2); KochMon 34; WujJud 105 (2); ia pieśnią ich [ego canticum eorum]. BudBib Thren 3/62[63] (8); HistHel C2; BudNT Act 7/32 (12); StryjWjaz A2v; CzechRozm 207 (4); PaprPan Ff3v; KochOdpr A4 (2); SkarŻyw 283 (7); Nieſzczęśliwy ia człowiek/ którym látá ſwoie Ná tym ſtrawił/ żebych był vyźrzał progi twoie. KochTr 10 (2); ia Iehowáh/ á oprocż mnie nie máſz więcey CzechEp 272 (8); NiemObr 101; ia żywa/ y vmárła twoiá KochFr 123 (4); ReszPrz 111; WerGośc 223 (2); Bog w niebie roſkázuie/ ia ná źiemi Pánem. BielSen 8v; KochPam 86; KochPieś 9 (2); KochTarn 76; PudłFr 39 (3); ArtKanc P19; GórnRozm C; ZawJeft 27; ActReg 86; GórnTroas 61 (3); Nie máſz grzeſznego/ tylko ia ná źiemi GrabowSet A4v (2); LatHar 559 (4); KołakCath B3v (2); KołakSzczęśl B (2); RybGęśli C4v; WujNT Ioann 6/56 (24); JanNKar E; JanNKarGórn G4; SarnStat 1108 [2 r.]; SiebRozmyśl I2; GrabPospR K3; SkarKaz 352a (4); Ia to? CiekPotr 47 (4); CzahTr B2 (2); GosłCast 65 (4); SkarKazSej 666b (6); KlonFlis [H5]; SapEpit A2v; Więc ia będę Sternikiem/ á ty będźieſz łodźią; Ty wozem/ ia woznicą KlonWor 51; ZbylPrzyg B4 (2). Cf Połączenie.

W porównaniach (327): BierEz G4v (3); OpecŻyw 72v (6); kto mi da pierze iako gołębicżcze/ á będę latał y odpocżywał. TarDuch A4v; March2 Dv; Quia factus sum sicut uter in pruina [...] Bomci ſie ia ſthał iako skorzane wiadro na mrozie WróbŻołt 118/83 (2); LibLeg 11/69 (3); RejPs 163v (2); LibMal 1554/189v; RejRozpr E3v; SeklWyzn Av; Malo ten thczie wieczey pija Też tak mądry iako y ia. RejKup h8v (4); MurzHist R4 (9); MurzNT Ioann 15/9 (3); ZapWar 1552 nr 2684; KromRozm II f4v (3); KromRozm III M7 (6); Diar 35; Nie ćirpi Bog żadney pychy/ Będzyeſz iáko ia dziś ćichy BielKom D3v (2); Práwyem ya yáko wicher proch po zyemi roznaſſał LubPs E2 (6); KrowObr 115 (12); RejWiz 70v (2); Ocżekawáli mię iáko dżdżá [exspectabant me sicut pluviam] Leop Iob 29/23 (10); OrzList e4v; RejFig Cc4 (3); RejZwierz 18v (2); BibRadz Thren 3/52 (13); OrzRozm P2v (3); BielKron 76 (5); GrzegRóżn I; Summa me observantia colit, Miłuye mie yáko ſwą duſzę/ z ſercá mie miłuye/ czći y waży. Mącz 389c (14); á ia Polak/ iáko Orzeł bes pętlic/ ná ſwoiey przyrodzónéy/ pod Królem ſwym buiam ſwobodźie. OrzQuin Q4 (2); Prot Bv; RejAp 178v (5); GórnDworz C8v (3); HistRzym 94v (4); RejPos 121v (14); RejPosWiecz2 92v (2); BiałKat 208v (3); BielSat H2 (2); HistLan A4 (2); KuczbKat 180; RejZwierc 101v (5); WujJud 147v (8); Przykazánie nowe dáię wam/ ábyſcie ſie weſpołek miłowáli/ ták iákom ia was vmiłował. RejPosWstaw [1434]; Iam rośćiągnęłá gáłęzi moie iáko Terebint [Ego quasi terebinthus extendi ramos meos] BudBib Eccli 24/18 [22] (10); BudNT Ioann 17/18 (11); CzechRozm 231v (5); KochOdpr C4v; KochPs 169 (5); iáko ſowá w gniazdzie śiedząc pokoy ma [...] ták ia pokim tu zwámi/ dobrze mi ſię dzieie SkarŻyw 334 (13); ia/ y przez mię wſzytek świát Dla iábłká/ wiądł iáko polny kwiát. MWilkHist E3v (5); CzechEp 338; KochFr 113 (3); ReszPrz 111 (4); Gdy mężny Hektor poległ/ Andromáche żoná/ Nie ták ćięſzko iáko ia byłá zátrwożoná. WisznTr 13 (2); Lecz ia nie iáko niedźwiédź/ álbo mściwa Myślę ćię drápáć lwicá popędliwa KochPieś 14; ArtKanc A10; GórnRozm Av; Bog [...] Mnie reką ſwoią świętą ták ſtworzył iák ćiebie. KmitaPsal Av; ZawJeft 15; ActReg 162 (3); Phil C2; Iák mleko zśiadłem ſię ia/ iáko ſer tworzony GrabowSet Bv (9); Dni moie iáko ćień zeſzły: á iam vſechł iáko śiáno. LatHar 167 (14); RybGęśli D2v; WujNT Matth 18/33 (35); WysKaz 5; ZapMaz II G 97/89; SkarKaz 206a (12); CzahTr H2v; SkarKazSej 691a (4); IAko Lábęć żáłoſnie ſpiewa vmiráiąc/ Ták ia też oſtátecżnie ten liſt poſyłáiąc. PudłDydo A4v (2); ZbylPrzyg A3v (2); SzarzRyt A4v.

W formułach przysiąg i zeznań (1524): jako ya tho vyem ysze wawrzynyecz szregul nyeszbyl yana parobka. ZapWar 1505 nr 2001 (799); Ya Staniſlaw Koſtka. przyſziegam. yz krolowy yego mylosczy polſkiemv.panv memv myloſczyvemv. [...] wthem vrządzye Schaffarſthwa Zamkv malborſzkiego. y wewſſchiſtkiey ſprawye dochodow yego Krolewſkiey miloſczy. ziem Prvſkich wierzen bąnda. MetrKor 46/65 (11); ya wyerzą iſch moy ſzieſtrzeniecz Zeliſlawſki tego nyeuczinil LibMal 1543/69 (2); GroicPorz g3v (14); Thobie Pánu Ianowi Papieżowi Ia Krol Otto obiecuię y przyſięgam KrowObr 32v (5); ya Ian bronk slubuyę y smalſzonką swoyą: pokoy wyeczny ZapKościer 1588/75v (10); Ia N. przyśięgam: iż tę zgodę będę chował SarnStat 1080 (19). Cf »jako mi Pan Bog mił«, »niechaj mi będzie Bog miłościw«, »tako mi Bog pomoży«, »świadek mi jest Bog«.

W formułach dyplomatycznych, grzecznościowych, w dedykacjach i w pozdrowieniach [w tym: z imieniem własnym (9)] (94): Ia Náktanus Krol Egyptſki/ Tobie Krolu Bábylonſki: Ligurgu ślę pozdrowienie BierEz F3v; Ja N. s.p. etc Dworzanye Krolya yego mylosczy, sluzebnykj stho- warzyſzmy a pomocznyky naſzymy [...] odpowyadamy thym tho lyſthem MetrKor 37/1 (8); ForCnR A4 (3); ia proſzę V M. pana mego Miłoſciwego, za wdzięcżne przyięcie tych to kxiążek krotce wypiſanych BielŻyw nlb 4; GlabGad A4; Na potim [...] podam znamienitſzy [dar] T panſkiey miłoſci, ktorego ſie ia łaſcze poleczam. MiechGlab *3; S. Miloſczi bozey ya Sthephan Voyewoda Hoſpodar zyemyae Moldawſkiey oznaymvym y yawno czinymy thim lyſthem naſzem LibLeg 6/158; Krol yego M pan thwoy nielaſkaw na mię LibLeg 10/151 (12); WróbŻołtGlab A5; RejJóz Cv (2); BielKom B2; KrowObr 146v; Cżego ia vprzeymem ſercem W. K. M. życżę BibRadz *2v (4); Wierzę ia temu mnie miły Bráćie/ bo ćię znam że ná ſwym przeſtawaſz OrzRozm H; BielKron 458; KochSat Bv; Mącz 506b; OrzQuin Q2v; Pieniędzy wam mniey życzę/ ále więcey ſławy/ Z tey przyczyny ma każdy być ná mię łáſkáwy. Prot A3 (3); Strum B5; CzechRozm 199v (2); ia złáſki Bożey Ceſarz/ przeſtáwáć chcę ná tym co on poſtánowi SkarJedn 289; KochPs 142; SkarŻyw 455; mię bądź łáſkaw/ iákoś záwżdy okázował KochFr 20 (3); ActReg 84; SarnStat 314 (2); KmitaSpit Av; CiekPotr 15; CzahTr I4 (3); KlonWor ded **4; RybWit B3v. Cf »kłaniaj się ode mnie«, »mnie łaskawy«, »mni miłościwy«, »witaj mi«.

W formułach modlitewnych oraz przytoczeniach i omówieniach przykazań (58): Oto poſelkinij pána mégo/ ſtań mi ſie wedlug ſlowa twégo. OpecŻyw 9; PatKaz III 90v; SeklKat Vv (4); LubPs S4v; KrowObr 214v (11); Leop Ex 20/3 (2); BibRadz Deut 5/6 (2); Nie będzyeſz miał Bogow inych przedemną. BielKron 32 (4); Iam ieſt Bog IEHOVA kthorym cie wywiodł z ziemie Egipſkiej SarnUzn C8 (2); RejPos 213 (3); BiałKat 43v; KuczbKat 125 (3); Ia ćiebie krzcżę w imię Oyćá [!]y Syná y Duchá świętego. WujJud 169v; BudBib Ex 20/3; BudNT Luc 1/34 [38]; CzechRozm 13; SkarŻyw 388; CzechEp 239 (2); ArtKanc M6 (3); Ia grzeſzny cżłowiek/ ſpowiádam ſię Pánu Bogu wſzechmogącemu w Troycy iedynemu LatHar 136; nie wwodź mię w pokuſzenie/ ále wybaẃ ode wſzego złego LatHar 664 (8); KołakSzczęśl B; WujNT Luc 1/38; SiebRozmyśl F3v.

W przekleństwach i wykrzyknieniach (20): Dáybych zdechl nágle OpecŻyw 112v; Bodaybych ia do śmierći nie znał páná twego. RejWiz 159 (3); boday mię thák myſzy ziadły BielKron 342; Deum iratissimum sentiam, Boże day mi ſie wſziſtko zlie ſtało Mącz 83d; Mitte me Dáy.[!] mi pokóy/ Puść mie. Mącz 225b (3); álboć to dyabli ná mię przepuśćili. RejZwierc 139v; dyabli mi tho práwo dáli. RejZwierc 225v (6); podz mi z ocżu SkarŻyw 480; boday ty mnie byłá Albo nie vmiéráłá/ lub ſye nie rodźiłá. KochTr 12; WisznTr 11; A mnie Czárt (práwi) po iego duſzy? GórnRozm G3; GosłCast 29; boday mię vbito KlonFlis H3v; PudłDydo A3v.

Powtorzenia (59) [w tym: dwukrotne (55), trzykrotne (2), czterokrotne (2), pięciokrotne (1)]: M. Kroliv wyèlmy mnoho mye Turczi mnye przidali LibLeg 10/123v; Ia m ieſt/ iam ieſt Pan/ á okrom mnie niemaſz zbáwicielá. KrowObr 60v (3); Dla mnie/ dla mnie to vcżynię [Propter me, propter me faciam] áby mię niebluźniono Leop Is 48/11 (3); BibRadz Is 48/11 (3); Mącz 215a (4); SarnUzn D3v (5); RejPos Ooo2 (5); RejPosWiecz3 98; BiałKat 3v (3); ia Iehowie/ ia záśpiewam BudBib Iudic 5/3 (3); CzechRozm 4v (3); Zemną wſzyſcy páná zemną wyſławiayćie KochPs 46; iam poimáná/ iam ſądzoná/ vſtąp mi á idz wolno SkarŻyw 342; CzechEp 272 (4); Iażem przez morze głębokie żeglował/ Iażem Fráncuzy/ ia Niemce/ ia Włochy/ Iażem náwiedźił Sibylliné lochy. KochFr 90 (2); KochPieś 55; KochSob 58 (2); MNie bogáctwá/ mnie złoto/ mnie iedwabné śćiány/ Mnie nie gárnie do śiebie páłac murowány. PudłFr 47; Mnie/ mnie/ zá właſné głupſtwo niech kaźń nágotuią ZawJeft 43 (2); GrochKal 11; GórnTroas 48; Ia ia ieſtem karániem twoiey boleśći LatHar 268 (2); KołakCath B3v; RybGęśli C2v; SkarKaz 347a (2); GosłCast 33 (2); Nie raz ſię tu ná rośie wypryſkuią konie: Kupiłem go; mnie był zdrow/ mnie chorował KlonWor 20.

Połączenie: »oto, awo, owo, ato ja« (18 : 5 : 3 : 1): OpecŻyw 9; Awo ia twoy pánno oblubieniec/ Chciey mi poſłáć ſwoy małżeńſki wieniec BielKom G6 (3); Oto ia náprzećiwko tobie pyſzny KrowObr 34v; I rzekł Angioł Pánſki do mnie weśnie: Iakob? odpowiedziałem owo ia [Et ego respondi: Adsum] Leop Gen 31/11 (6); BibRadz Hebr 2/13 (3); BielKron 106 (2); RejPos 283; BudBib Is 49/21 (6); BudNT Hebr 2/13; Awo ia też Ian Báptiſtá Com krzćił Páná Iezu Kriſtá. MWilkHist G; Oto ia/ którym twego niedawno litował Nieſczęsćia KochEpit A2; WujNT Hebr 2/13.

Przysłowia: Ty mnie dzys/ bog iutro tobie. RejKup k2; BielKron 255; Co mnie dziś iutro tobie/ rozmyſl káżdy ſobie. WisznTr 8; PudłFr 12; Pomni ná ſąd moy/ bo też tákże będźie twoy/ mnie wczorá/ á tobie dźiś WysKaz 2; SkarKaz 387a [ogółem 6 r.].

A ċzart dzywne męky ſtroij Iako Kat nademną ſtoij RejKup ee 5v (2).

A iáko Ruśin powiáda: Práwo niepráwo ia zá twoim potahnu. RejZwierc 191v.

Auribus lupum teneo, Proverbium, Ani mie tám/ áni mie ſám. Mącz 200b (5).

ſerce mi ſię kráie Prot D2v.

Pewnie ſkoroć ſmierć dá kijem/ Iż mi wnet zoſtánieſz ſtrijem. RejZwierc [238] (2): Nie bądź mi ſtriiem/ Rzymiánie mawiáli/ Kiedy ſię komu karáć niedawáli. KochFr 19 (2) [ogółem 4 r.].

Frazy: »ach(cie)(ż) mię (a. mnie)« = hei mihi, ah me Cn [D (10), w A (4)] (14): Ach mnie nędzné/ bieda mnie nieſſcżęſné/ ij kto mnie zbawil takowégo naucżyciela OpecŻyw 131 v; Ach mię co cżynić/ chleb ſię ſkázi. SkarŻyw 192 (6); Achćie mnie/ Krolu/ iákobym widźiáłá/ A ono leżą ná pował ich ćiáłá GrochKal 13; GrabowSet B3; WysKaz 6; GosłCast 24 (2); SkarKaz 277b; Vſłyſzyſz młyńſkich (achćież mnie iuż ná nie) Koł nárzekánie. KlonFlis F4.

»niech to nie będzie u mnie, nie bądź to we mnie« = niech będę daleki od tego (3 : 1): Leop 1.Reg 20/9; niech (to) nie będzie v mnie [absit mihi]/ bo máiących mię w vcżćiwośći/ vważę/ á gárdzący mną wzgárdzeni będą BudBib 1.Reg 2/30 (3).

»całujcież mię wszyscy w rzyć« (1): tedy rzekłá bábá/ Cáłuycieſz mię wſzyſcy w rzyć/ będę temu rádá. RejFig Ee3v.

»to w mię nie chce« = nie mogę pojąć, uwierzyć (2): Bo to w mię niechce/ żeby ten tám Anioł miał być proſtym Aniołem CzechRozm 43v.

»(nie) chce itp. mi się« [szyk zmienny] (56): Oſle mi vſzy ziednáłá: A k temu też iego ſerce/ Tegoć mi ſie nawięcey chce. BierEz Q2 (3); BierRozm 20; RejPs 187v (4); RejJóz O3v (3); RejRozm 403; Cha cha cha cha bes od macha Chcze mi ſię tego walacha. RejKup i7v (4); LubPs X2v; RejWiz 166v; RejFig Dd2; BielKron 455v; Cacaturio, Chce mi ſie na wychod. Mącz 28c; Iam dudum est animus in patinis, Iuſz dawno vmysł mam ná miſie/ To yeſt dawno mi ſie chce yeść. Mącz 284a; Appeto, pożądam/ chcemi ſie bárzo Mącz 295c (11); Prot Bv; SienLek V4v; GórnDworz L (2); RejPos 56v; HistLan C4; RejZwierc 119v (3); CzechRozm 199 (2); ModrzBaz 140; Krotkich mi ſie chce łokietkow Máłych miarek iteż funtkow. MWilkHist E4v; CzechEp 319; ale mi się Ogonem bydz nie chce, tam kiedym iest iure meo głową ActReg 167; Calep 145a; CiekPotr 44 (5); SkarKazSej 699b. Cf »nie chce mi się wierzyć«.

»nie chce mi się wierzyć« [szyk zmienny] (3); Wierę mi ſie wierzyć nie chcze Abys miał cżłowiecże ſercze RejJóz F2v; Mihi quidem hercle non fit verisimile, Mnie ſie owſzeki temu nie che [!] wierzić. Mącz 128a (2).

»co, nic, mało mi (a. mnie) [do czego, kogo]« = co mię obchodzi, nic mię nie obchodzi, nie dotyczy, nie zależy mi na tym; quod mihi PolAnt [szyk zmienny] (18 : 11 : 4) (33): a tzo mnie do kogo/ a nietrzeba mi ſie za tzudze zbytki zapałaćz. ForCnR D2; LibLeg 7/98v; Aż mi ſie łzy rzućiły acz mi nicz do tego RejJóz M4 (4); RejWiz 39v (2); RejZwierz 126v (3); BibRadz Luc 8/28 (2); OrzRozm Rv; powiedział im [arcybiskup] yż mnie nic do oſob Luterá BielKron 223 (2); Ea res me modice tangit Tá ſie rzecz mnie máło dotyczę [!]/ máło mi do tego. Mącz 228b (4); RejPos 280 (3); Wierę mnie máło do tego/ Iáko táko pátrzam ſwego. RejZwierc 232 (3); SkarŻyw 115; CzechEp 61 (2); Mnie nic do niebá/ kiedym tu z pánnámi. PudłFr 57; PaprUp E3; CiekPotr 80 (2).

»co(ż), nic, mało mi (a.mnie)« [w tym: po czym (21), po kim (2)] = na co mi, na nic mi się nie zda, co mi z tego przyjdzie [szyk zmienny] (14 : 7 : 2) (23): RejRozpr K3; RejKup f8v (2); KromRozm II 1v; Coż mi po mnoſtwie offiar wáſſych [Quo mihi multitudinem victimarum vestrarum? mowi Pan? Leop Is 1/11; BibRadz Iudic 18/24 (2); BielKron 93v; RejPos 264v (2); RejZwierc [272] (4); SkarŻyw 346; CzechEp 66; niepotrzebuie wasni wielkich, y mnie też potym nic. ActReg 98; Mnie nic po tákim młodym/ ia chcę ſtátecznégo WyprPl B3v; LatHar 640; SkarKaz 207b; Więc co mi po pieniądzách, ktoreby iák kámień Leżáły mi, pożytku żadnego nie czyniąc CiekPotr 45, SkarKazSej 670a (2).

bibl. »co mnie i tobie, co mnie z tobą« = czy to moja i twoja sprawa; quid mihi et tibi est Vulg (4 : 1): Czo mnie ij tobie niewiaſto. OpecŻyw 41; Co mnie y tobie/ ábo Co mnie z tobą/ ábo Co namá do tego/ że nie máią winá? WujNT 310 (4).

bibl. »co mnie i tobie, co ty ze mną masz« = czego chcesz ode mnie = quid mihi et tibi (est) PolAnt, Vulg (4 : 1) : posłał Iftach posły do krolá ſynow Hammonowych rzekąc Co maſz do mnie (marg) Wlaſ/ co mnie y tobie. ( — ) żeś przyſzedł [...] woiowáć ziemie moiey? BudBib Iudic 11/12 (2); BudNT Mar 5/7 (2); Co ty zemną maſz Ieſuśie Synu Bogá nawyżſzego? WujNT Luc 8/28.

»daj itp. mi pokoj« = mitte a. omitte me, fac me missum Mącz, Cn [szyk zmienny] (24) : śmierći mnie pokoy day: Niemocnego ſobie pátrzay. BierEz P2v (3); RejKup g4 (5); Choć ſie ze mną o zakonye thwym rozmawyáli/ Lecż widząc w nim biegłość moię wnet mi pokoy dáli LubPs bb4; RejFig Dd7v; RejZwierz 46v; BielKron 458; Sine ut primum ad me redeam, Day mi pokóy áż pirwey ſam k ſobie przidę. Mącz 395b (5); GórnDworz Q7v (3); RejPos 240; SkarŻyw 161; GosłCast 29; KlonWor 59.

»co mi dasz itp.« [w tym: za co (1)] = quid vultis mihi dare PolAnt, Vulg (9); BierEz E3; vlóżcie miedzy ſobą tzo mi chcecie datz/ a iá go wám wydam OpecŻyw 83v (3); MurzNT Matth 26/15; RejZwierz 28; Ceſarz go ſpytał/ á co mi zá tho daſz? RejZwierc 168; SkarŻyw 98; LatHar 690; WujNT Matth 26/15.

»dobrze mi (a. mnie) tak, to« = mam to, na co zasłużyłem (2 : 1) : Dobrze mnie tho [Bonum mihi] żeś mię vniżył Leop Ps 118/71; Rzekł Oſieł/ dobrzeć mnię ták/ dzwigáiąc ty worki RejZwierz 120; LatHar 592.

»do mnie!« (7): Do mnie iedno do mnie podźcie moi mili bráćiſzkowie RejPos 289 (4); A Priamus Heleny zawołał: Sam do mnie, Dziewko moja! KochMon 24; HistHel Cv; KochPieś 20.

»(nie) (do)staje itp. mi« [w tym: czego (52)] = (non) sufficit a. suppedit a. suppeditat mihi Mącz, Cn; non me deficit Mącz; non defit mihi Cn [szyk zmienny] (59): TarDuch E3; RejPs 140; RejJóz G6v (5); RejKup z3 (2); Leop Ps 38/5 (2); ábych wam miał łotrowſkie páraty powiádáć ná nie kthorychem świádom/ cżáſuby mi niedoſtáło BielKron 244 (2); Mącz 211b (10); bo nietelko tákiey rzecży ktoraby ſłyſzenia godna [...] ále y tey teráznieiſzey nikcżemney/ iuż mi nie ſtáie. GórnDworz N7 (4); RejZwierc 66 (2); CzechRozm 13 (3); PaprPan Gg (4); ModrzBaz 1; KochOdpr Bv; TObie nieśmiertelny pánie/ Póki mi żywotá ſtánie/ Y vſtá będą śpiéwáły/ Y gąſłeczki moie gráły. KochPs 211 (9); SkarŻyw 582; StryjKron 522; CzechEp 267; KochFr 29; ReszList 165; PudłFr 58 (2); Careo ‒ Niedoſtaiemy, nieſtawąmy. Calep 165b (2); Bo izaż może doſtáć mi śmiáłośći/ Ku twey ſtolicy weyźrzeć? GrabowSet Tv; Wſzyſtkiegom tego ſtrzegł od młodośći moiey czegoż mi ieſzcze nie doſtawa [quid adhuc mihi deest]? WujNT Matth 19/20; SapEpit [B2]v.

»dosyć mnie (jest itp.)« [w tym: na czym (14), czego (1), cum inf (6)] = wystarczy mi [szyk zmienny] (21): Iż przetoz ſwey czeſney woley Doſyć mi Wiecżney niewoley RejKup cc7; MurzHist R3; GliczKsiąż Q3v; Doſyć ieſt mnie/ że was przeſtrzegam y vpominam OrzList i3; OrzRozm P4v; OrzQuin O2; GórnDworz G6v; BudNT przedm d2; CzechRozm 162; Idzże á mow doſyć mi ná ſtarego zakonu świętych żywotách SkarŻyw A5; CzechRozm 124 (5); NiemObr 67; Téżći y ia nie zrównam páłacmi z bogátym: Ale gdy cnotá ſpełná/ mnie ieſt doſyć ná tym. PudłFr 47; sami consideruycie dosyc mnie dziwować się. ActReg 98 (2); WujNT przedm 23; SkarKaz 277b.

»do tego mi, mnie do tego«= chodzi mi o to, zależy mi na tym; mea refert Mącz, Cn; mea interest Mącz; ad me attinet a. pertinet Cn (2 : 2): Rzekł młodzyeniec/ moy pánie bárzo mnie do tego/ A Pan Bog mi racżył dáć cżłeká ták godnego. RejWiz 147 (2); Ten rzekł/ nie do tegoć mi/ ábyſcie wiedzieli RejFig Dd7v; Mea interest quod etiam Mea refert dicitur, Mnie do tego. Mącz 430b.

»idzie (a. szło) mi [o kogo, o co]« [szyk zmienny] (27): Boć mnię to iuż o zdrowie y o wſzytko idzie RejJóz N6 (2); RejKup n7 (3); KrowObr 108v; RejWiz 46v; KochZuz A4v; Ni ocż mi więcey nie idźie miły ſynu [Non curae est mihi fili] iedno iżem ćię iuż ſtráćiłá BibRadz Tob 10/4; OrzRozm Qv; BielKron 131; Mącz 291d; (5); GórnDworz C7v; BudBib C3v; BudNT przedm d2v; CzechRozm 175v; SkarŻyw 304; NiemObr 99; ActReg 163 (2); Tu mi idźie o mężá/ owdźie ſerce boli O ſyná GórnTroas 46; Iedno/ iż mi ſzło o to/ áby tá kśiążká wielkośćią y miążſzośćią ſwą ludziom nie omierzłá LatHar 682; CiekPotr 82.

»(już, nic) po mnie« = przepadłem (6): gdym poczuł/ żem ieſt naſamym duchu/ na ſamym ſumnięniu/ i vmyſle ranion/ wnetem poznáł iżę iuſz pomnie MurzHist P; Actum est si quidem haec vera praedicat, Po mnie yáko po zmyciu/ yeſli toprawdá/ co tá powieda/ Siadłem yáko ſól. Mącz 85d; Nullus sum, Nic po mnie/ zginąłem. Mącz 253a (5).

»kłaniaj się ode mnie« (1): Veneri dicito multam meis verbis salutem, Kłániay ſie odemnie/ Pozdrów Mącz 236b.

»mnie (wielce a. miłościwie) łaskawy« [szyk zmienny] (8): A ták łáſkáwy mnie Pánie Oleſznicki/ możeſz mi wáſzá M. wierzyć OrzList d2 (2); OrzQuin A3v; GrzepGeom K4v (2); Strum A2; WerKaz 275; Co też W. M. mnie wielce łáſkáwym y miłośćiwym Pánom y bráćiey oſobną Kśiążecżką do wiádomośći podam. GrabPospR L.

»mało tu po mnie« (1): Praesens promoveo parum, Máło tu pomnie/ nie pomágam nic bytnością ſwą. Mącz 234c.

»co ja mam do tego« = co mię obchodzi (1): Iśćieć mu krzywdę dziáłáią/ Ieſli go o to ſzmágáią. Ale co ia mam do tego/ Doſyć mnie ieſt pátrzáć ſwego BierEz D2v.

»miej itp. litość (a. lutość) nade mną« (4): Proſzę áby miał litość nádemną/ y nád moimi ſługi. BielKron 84v; RejPos 246v; LatHar 47; Odpuść mi święty miły/ miey lutość nádemną KlonWor 49.

»jako mi Pan Bog jest mił« (1): Mówię teraz ták przed wámi/ iáko mi Pan Bóg jest mił OrzQuin G2v.

bibl. »Boże (a. (Panie) Jezu) bądź itp. miłościw mnie grzesznemu = Deus propitius esto mihi peccatori PolAnt, Vulg (17): RejKup o4; A Celnik zdaleka ſtanąwſzy [...] bił wpiérśi ſwoie/ rzeknąc/ Bożé Bądź miłościw mnie grzeſznęmu MurzNT Luc 18/13; BibRadz Luc 18/13; RejPos 214 (2); KuczbKat 420; BudNT Luc 18/13; Pánie Iezu Chryſte/ rácżże być miłośćiw mnie grzeſznemu. LatHar 97 (9); WujNT Luc 18/13.

»niechaj mi będzie Bog miłościw« (1): Y przyſiągł Krol Sálomon przez Páná/ mowiąc/ Niechay mi ták będźie Bog miłoſćiw/ żeć Adoniaſz mowił ty ſłowá ſam przećiwko ſobie. BibRadz 3.Reg 2/23.

»mnie (wielce) miłościwy« (22): BielŻyw nlb 3; WróbŻołtGlab A2 (2); LibLeg 11/9v; GroicPorz A3; PLAto [...] Pánie Woiewodo/ mnie Miłośćiwy/ w tych Kśięgách [...] to piſmo chwálebne zoſtáwił. OrzRozm A2; SienLekAndr a3v; PaprPan A3 (2); SkarJedn A2; Oczko A2; SkarŻyw A2; CzechEpPOrz *2; KmitaPsal ktv; KochWrJan 17; Do Iey Miło: Pánny Zophiey Myſzkowſkiey [...] Pánny mnie wielce Mcziwey. GrabowSet A2 (3); GrabPospR L; CiekPotr )?( 2; PaxLiz A2; SzarzRytJSzarz nlb 2.

»nic (to) mi (a. mnie)« [w tym: o co (3), co (2)] = nie dbam, nie zależy mi [szyk zmienny] (5): Ba milcz Achizo nicz ći mi Ale ſie wżdy tak pomſćimy RejJóz F8v; RejKup h6v; RejZwierz 27; Bićié/ płomiéń/ nic to mnie/ głód/ ćiężkié prágnienié GórnTroas 43; Czymem ſie przedtym dręczył/ teraz ſie lekuię. NIC mi o przeſzłé OstrEpit A4.

»o mię (by) nic« = o mnie nie chodzi (2): O mięby nic/ ſynowi mogłoby to ſzkodźić GórnTroas 43; CiekPotr 74.

»(ach, o) niestety(ż) (a. niestotyż, a. niestocie) mnie« (27): BierEz R4v; Ach nieſtocie mnie ſynu náſlodſſy nadzieio moia iedyná OpecŻyw 137 (3); BielŻyw 55; RejJóz B4v; Ach nieſtotys mnie wchorobie RejKup g2 (3); HistAl N4 (4); KrowObr 146v; KochZuz A3; O dolentis, o me perditum, o me afflictum, O niestetis mnie miſernemu człowiekowi. Mącz 256a (5); nieſtetyſz mnie/ iużciem olſnął GórnDworz T2v; SkarŻyw [237]; WerGośc 248; Phil O; GórnTroas 37 (2); SkarKaz )( 3.

»tak(o) mi (Pan) Bog (a. (Panie) Boże) pomoż(y) (a. (do)pomagaj), tak mi(ę) (Panie) Boże wspomoż« (638 : 9): yako ya othem viem isch tho thak iesth yako then hyscziecz moy przisiagl thako my bog pomozi hy iego swianthe vmączenye. ZapWar 1536 nr 2493 (601); a ieſli nyepowierze prziſiągſchi bich powiedzial sprawiedliwieh granycz, [...] thak my bog pomagay y swiąthy dimitr MetrKor 61/35v (5); GroicPorz d2v (16); Ták mię P: Boże wſpomoſz/ y tá Swięta Boża Ewánielia. KrowObr 127v (3); BibRadz 2.Reg 3/35; BielKron 329v; RejAp 86 (2); Ták mi Pan Bog pomoż/ y wſzyſcy Swięći. WujJud 61v; WujNT 463 (2); SarnStat 482 (15).

»przyszło, wpadło itp. mi na myśl (a. do myśli), na pamięć (a. ku pamięci); mi na myśli leży; jest mi na pamięci« = venit mihi in mentem Mącz [szyk zmienny'] (21 : 20; 1; 1): RejPs 170v; SeklKat A3v; RejKup y5v; Agito, Vſtawicznie czinię/ Myſlę záwżdy o tym/ záwżdy mi to na myſli leżi. Mącz 6b (12); Prot C4; SarnUzn C2; przychodzi mi tho cżęſtho ná myſl/ iżby lepiey nie vfáć nikomu ná ſwiecie GórnDworz Mv (6); CzechRozm 3 (4); ModrzBaz 102; Poſtráſzyłá mię nieco: zwłaſzcżá że mi przyſzedł Sen ná pámięć żony mey KochOdpr D2v; KochPs 113; KochPieś 19; Prżyſzło mi na pámięć iedno rżeczenie Węgrżynowe. GórnRozm E4 (2); KochWr 37 (2); GrabowSet A2; OrzJan 8; Lecz mnie trzebá wynaleść ſobie znáiomſzégo: Wpadł mi ná myśl Albertus/ nieczuię lepſzégo. WyprPl A2v; Ciáło przywodźi mi ná pámięć rzecży miękkie/ świát prozne/ ſzátan przykre. LatHar 587 (2); CiekPotr 58 (2); KlonWor ded 2v.

»co(ż) ja rzekę (a. mam rzec)« (4): wſzakoſch [doktorowie] uyznaualy ſyą bycz nyedoſtatecznymy ku uypyſanyu o twym czyſtem począczyu/ O aczoſz ya rzeką grzeſchny twoy kaznodzyeya PatKaz II 19v; RejKup n6v (2); Co ja dáley nędzny cżłowiek rzekę/ Do bogá ſie w tych rzecżach vciekę BielKom D4v.

»co ja to słyszę« (2): Co ia to ſłyſzę nędzniku BielKom F; Co to ia ſłyſzę Od ćiebie? CiekPotr 81.

»ani mi się śniło, nie śni mi się [o czym]« (1 : 1): Vbi terrarum esses ne suspicabar quidem, Gdźieś ſie chował nie mógłem ſie domyślić/ álbo áni mi ſie o tym ſniło/ ábyś w tych kráyinách był. Mącz 476c, 63c.

»świadek, świadkiem mi jest (Pan) Bog« [szyk zmienny] (11 : 4): Ieſt mi tego Pan Bog wſzechmogący [...] dobry ſzwiádek w ſercu moim KrowObr 98; Leop 1.Reg 12/5; BibRadz 4.Reg 3/14 (2); BielKron [3322]v; HistRzym 45v (3); KuczbKat 285; Błogoſłáwiony Bog/ ktory krzak w ogniu nieſpalony záchował/ ten mi świádkiem ieſt SkarŻyw 100 (4); Abowiem świádek mi ieſt Bog [Testis enim mihi est Deus]/ ktoremu ſłużę w duchu moim w opowiedániu Ewángeliey Syná iego WujNT Rom 1/9 (2).

»co ja uczynię« = nie mam wyjścia (1): Ale gdy niechceſz ſłucháć mię, co ia vczynię? CiekPotr 80.

»widzi mi się« = puto, mihi placet a. videtur Mącz [szyk zmienny] (146): Chodzę ſobie gdzie mi ſie widzi BierEz R2 (2); OpecŻyw 158v (2); ForCnR C3v (3); PatKaz II 60; Widzyáło mi ſie yżechmy wyązáli ſnopki ná polu RejJóz Av (3); BierRozm 5 (2); LibLeg 9/52; SeklWyzn 4 (2); RejJóz N7; RejKup v2v (5); HistAl A7; HistAlHUng A2v; KromRozm I E2v (2); KromRozm II r; KromRozm III K3v (3); LubPs A2; GroicPorz cc; RejWiz 187; Bo mnie ſye bárzo być podobno widzi iż z Studźieńſkiego to wyſzło. OrzList dv; OrzRozm T3 (2); KwiatKsiąż A4; Mącz 276c (12); OrzQuin V3v; SarnUzn C7 (2); RejAp 96v; Mnie ſie widzi Miłośćiwy pánie/ żem doſyć powiedział GórnDworz Bb8 (55); GrzepGeom B3; HistRzym 78v (6); RejPos 67; BiałKat 103v; MycPrz II D (2); CzechRozm 138 (6); ModrzBaz 15 (2); ModrzBaz Bud ¶6; NiemObr 30; PudłFr 30; Wyſzło tu wſzyſtko (iáko ſię mnie widźi/ może bydź że ſię mylę) ze ſwoiey miáry. GórnRozm B3v (4); PaprUp L3v; OrzJan 85 (2); WyprPl A2v; RybGęśli D; Bo mi ſię nie ſłuſzna widźi [sine ratione enim mihi videtur]/ poſłáć więźniá/ á nie oznaymić obwinienia przećiw iemu. WujNT Act 25/27; JanNKarGórn H (2); SarnStat 863 (2); KlonFlis F3v; KlonWor ded **2.

»wiele mi (a. mnie) do tego, na tym« (2 : 2): Ego isthaec moveo aut curo, Co ya dbam o to, A wieleć mnie do tego. Mącz 73b; Moror aliquando, Dbam/ wielie mi ná tym. Mącz 232d.

»a co ja wiem« (2): RejFig Dd4; á co ja wiem/ co to zacz ieſt/ po náſzemu ze mną moẃ/ nie po Szkolſku. OrzRozm B2.

»wierz itp. mi« = mihi crede Mącz, Cn [szyk zmienny] (583): OpecŻyw 50; ForCnR C3 (2); March2 D3; Wierz mi iż to barzo ſzkodzy Gdy Czo z lęknienia przychodzy RejJóz F8v (20); RejRozm 397 (5); Wies Panie yaky to Paſtyrz Bom ya widzał/ a ty mnie wierz RejKup bb4v (36); MurzHist Q2; GliczKsiąż G3v; LubPs N2v (3); RejWiz 164 (169); OrzList d2; RejFig Cc (5); RejZwierz 139 (49); BibRadz Ioann 4/21; OrzRozm D4 (3); BielKron 349v (3); KochSat B3; Mącz 221a; OrzQuin G2; Prot D (3); O wierzże mi że thy kſiąſzki były połknione od kilká ſet lat RejAp 87v (8); GórnDworz M5; RejPos 330v (23); RejZwierc 234v (59); RejZwiercPodw 183v; HistHel C3v; CzechRozm 211v (3); PaprPan Ff2 (127); Wierz mi [crede mihi] wſzelákie dáry gdy ie hoynie dáią/ Nie rzkąc ludzi/ ále też y Bogi błagáią ModrzBaz 88 (2); Krolu/ możeſz mi wierzyć/ że zá lat dawnieyſzych Y ludzie obycżáiow byli pobożnieyſzych. KochDryas A2; SkarŻyw 75 (2); KochFr 17; WerGośc 230 (2); WerKaz 299 (2); BielSen 14v; BielSenJoach 3v; Wiérzćie mi/ káżdy záiąc przede pſy vćieka PudłFr 33 (6); GórnRozm Dv (5); ActReg 117 (2); GrochKal 6; KochFrag 46; OrzJan 44 (4); Táć co kto lećie robił (wierzćie mi) zprobuie/ Spałli/ cży ráno wſtawał źimie to pocżuie. RybGęśli B4; WujNT Ioann 4/21; WysKaz 25; PowodPr 60; CzahTr F3 (6); GosłCast 62 (5); SkarKazSej 682a; Ludźi tám w tárgu przedáią iuż mi wierz/ Iáko inny źwierz. KlonFlis D2; PudłDydo B2 (4); ZbylPrzyg B4 (2).

»witaj mi« (1): Witai mi to na proſtaka Tak ulowicz nieboraka RejRozm 399.

»wszystko mi za jedno« (2): Me haud poenitet, wſziſtko mi zá yedno nie żal mi Mącz 307d (2).

»wyszło, wyleciało itp. mi z pamięci, z myśli« = zapomniałem [szyk zmienny] (8 : 3): RejPs 181v; RejKup ſ6; A dawno mi s pámięći iuż też tá rzecż wyſzłá. RejWiz 133; Mihi ante oculos dies noctesquae versaris, Wiyeſz mi ſie w noci y we dnie ná oczu/ nie możeſz mi z myśli zeyść/ wypáść Mącz 486b (5); CzechEpPOrz *2v; Iuż mi z myśli wypádły té obecné twarzy KochPieś 8; LatHar 562.

»((od) czego) mię (Pan) Bog zachowa(j) (a. uchowa)« [szyk zmienny] (4); Niemiałem ia ieſzcże nigdy tákiey makuły ná ſobie [...] ktorą teraz waſz pan ná mię chce włożyć/ od cżego mię Pan Bog záchowa BielKron 247v; Mącz 442b; Wniśc może w dom náſz ſynu: nie ládá to grzanká. (–) [...] Vchowa mię Bog tego CiekPotr 26; KlonWor 68.

»za mną!« (8): RejKup d3v (2); RejZwierc 86; ſam ſkoczył ná czoło/ Krzycząc nuſz zá mną Brácia StryjKron 702; ZAmną/ zámną piękne koło KochSob 58 (4).

»zda itp. mi się« = videre mihi, videor Mącz, Cn; placitum a. ratum est mihi, visus sum mihi Mącz; puto Vulg [szyk zmienny'] (462): To ziele mieſięcżnik/ zda mi ſie że tho ieſt ktore poſpolicie zową nogietek. FalZioł I 71c (2); BielŻyw 161; GlabGad A3v (2); WróbŻołtGlab A3; Abowiem ták mi ſie zda/ że też mieſſkam iáko miedzy lwy RejPs 84v (17); LibLeg 11/13; RejRozpr D3 (2); SeklWyzn A2v; RejJóz 18v (9); Iuż muſze y tak y owak Bo my ſię zda wſytko opak. RejKup 16 (19); HistAl F2v (2); zdáło mi ſye zá potrzebną/ nyeco o tákich rzeczach náſſym yęzykyem nápiſáć KromRozm I Av; MurzHist N2v (2); KromRozm II a2; Aleć mnie ſie ták zda/ iż mie tu nie będzyeſz s cżego winić miał LubPs A5v (5); GroicPorzRej C3v; KrowObr 216v; RejWiz 166 (13); KochZuz A2v; RejFig Aav (4); RejZwierz 142 (25); BibRadz Is 36/5 (3); OrzRozm Iv; BielKron 50 (14); KwiatKsiąż I2v (3); Reprobo idem quod improbo, Odrzucam/ nie przyimuyę/ nie zda mi ſie. Mącz 324a (26); OrzQuin I3v (2); SienLek 155; LeovPrzep D3v (2); RejAp 96v (5); GórnDworz Hh3 (44); HistRzym 5 (3); RejPos 315v (7); HistLan F (8); RejZwierc 162v (33); BielSpr b4v; WujJud 126 (3); RejPosRozpr c3 (2); RejPosWstaw [414]v (2); BudBib 2.Mach 9/21 (2); Strum R4 (3); Lecż te wſzytkie do tego poſtępki nie práwie ſą (iáko ſię mnie zda) doſtátecżne. BudNT przedm c6v (3); StryjWjaz B3 (2); CzechRozm 166 (16); PaprPan E (3); ModrzBaz 97 (21); ModrzBazBud ¶6 (2); SkarJedn 291; SkarŻyw 100 (4); Zátymem ćięſzko weſtchnął/ y ták mi ſye zdáło/ Zem ſye ocknął KochTr 20; StryjKron 11 (4); Iednák mnie zda ſię zá potrzebną/ o ſłowie Bożym/ y nádto co więcey tu pokazáć. CzechEp 111 (30); NiemObr 124 (3); KochFr 121 [2 r.]; WisznTr 31; BielSen 6; BielSjem 29 (2); KochPieś 16 (2); PudłFr 66 (7); BielRozm 34; według twego wykłádu iákoś Wolnosć wylożył/ nie zda ſię mnie/ żeby tu Wolność byłá. GórnRozm A3v; KochWr 41 (3); PaprUp H2 (4); ActReg 140 (15); KochFrag 23; OrzJan 130 (6); OstrEpit A3v; WyprPl C (3); LatHar +7v; WujNT Luc 17/10 (6); WysKaz 14; JanNKar E3 (8); JanNKarGórn H2; SarnStat 313 (6); PowodPr 5 (2); SkarKaz 520a (3); VotSzl C2v (5); CzahTr F2 (4); Zda mi ſie/ iż iuż vmrę GosłCast 24 (3); Táć ſie mnie zda przycżyná tego iey fráſunku PaxLiz B2 (2); SkarKazSej 667a; KlonWor 7; PudłDydo Bv; ZbylPrzyg A2v.

Wyrażenia: »ja jeden« [szyk 21 : 1] (22): Diar 58; Obácżcieſz to niebożątká iedenciem ia Bog ſam LubPs gg5v (2); Leop 3.Reg 18/22; BibRadz *2; BielKron 455; GórnDworz I6 (5); Pánie/ proroki twoie po zábijáli/ y ołtarze twe poroſkopywáli/ á oſtałem ſię ieden [et ego relictus sum solus]/ y ſzukáią duſze moiey. BudNT Rom 11/3; CzechRozm A4 (2); Mnie iedney [..,] Serce niemylnie tuſzy/ że ćię z Boleſłáwy Rowno Polſká kłáść będzie KochDryas A2; CzechEp 5; KochFr 27; KochMuza 25; Iużéſz też zetrfay z námi: mnie choćia iednégo Vćieſz ſobą PudłFr 45; GórnRozm L; SarnStat 330; CiekPotr 26.

»ja sam« = ja osobiście, nie kto inny; egomet Mącz, Cn (234): BierEz D3 (4); ZapWar 1558 nr 2686 (2); ſám od ſiebie tego niewiém OpecŻyw 119v (6); BielŻyw 49; In me sunt deus vota tua: [...] Miły panie boże moy ia ſam w ſobie thwoie ſluby tobiem ſlubił WróbŻołt 55/12; LibLeg 10/98 (5); RejPs 206 (4); Iuż ći mię też y ſamego cżemus ſtrach zeymuie RejJóz N6v (5); RejKup v5v (6); HistAl L8v; MurzHist Mv (7); GliczKsiąż P5; LubPs S4v (14); KrowObr 15 (4); Leop Iob 30/16 (3); RejZwierz 18 (2); BibRadz Gen 43/9 (14); OrzRozm R4 (3); BielKron 109v; Bo ia ſam na ſię wyznam/ żem proſtak wtey mierze KochSat B (2); Mącz 368a (12); OrzQuin T; Prot C2v (2); SarnUzn E2v; SienLek 256v; GórnDworz R5v (5); HistRzym 31 (2); RejPos 234v (23); GrzegŚm 4; Bo tho co ſie mnie sſtáło/ iedno mnie ſámemu ſzkodzi RejZwierc 81 (3); BielSpr 46v; WujJud 46v; KochList 2; MycPrz II A3v; Strum O2 (2); BudNT przedm b6 (3); Nie mogę ia nic ſam z ſiebie cżynić: ále iáko ſłyſzę ſądzę/ á ſąd moy ſpráwiedliwy ieſt CzechRozm 227v (12); PaprPan T2 (3); ModrzBaz 115v (2); KochOdpr B4 (2); SkarŻyw 286 (6); StryjKron 652 (7); CzechEp 127 (3); KochMRot A4; ReszPrz 60; ZapKościer 1584/50 (3); WerGośc 248; ArtKanc E14; GórnRozm B3v (2); KochWr 20; ZawJeft 20; ActReg 69; Phil F2; Mnie ſámego z to nie máſz/ być ſię nágrodźiło/ To/ cżym ſię/ Máieſtatu twemu/ vbliżyło.GrabowSet B (3); OrzJan 129; LatHar 50 (3); Skąd we wſzech wádách dźiedźicżą Synowie/ (Iáko y ia ſam) w ktorych tkwią Oycowie. RybGęśli Dv; WujNT Ioann 7/17 (15); JanNKar F2; PowodPr 24 (5); potrzebá mnie tám ſámemu być á was przeprowádźić. SkarKaz 552a (2); CiekPotr 39 (5); GosłCast 67 (4).

»ja sam« = ja w pojedynkę; ego ipse a. solus Mącz [szyk 49 : 1] (50) : Nie mogęć ia ſam nic vdziáłáć/ Tego mię vcżyłá moiá máć BierEz N2; OpecŻyw 104v (4); to ſlowo nie tylko ieſt mnie ſamego/ ale ieſth żywych ludzi barzo wiele ktorzy ſwiątoſc iego żywota wyſoce wychwalaią WróbŻołtGlab A4; RejPs 44v; RejKup dd4; MurzHist Q2v; KrowObr 241; Leop Dan 10/8 (4); BielKron 462v (3); Mącz 290b (5); SarnUzn D3v; LeovPrzep F4; BiałKat 303v (3); HistLan A3v; BudBib 1.Mach 13/4; A tom ia iuż iedno ſam zoſtał tu s ſług Páńſkich HistHel B4v (2); BudNT Rom 15/14 (2); CzechRozm 107; KochPs 133; KochFr 27 (2); WerGośc 218; KochPieś 24 (2); A mnie ſámę na ſercu miéy KochSob 60; ArtKanc M2v; KochWr 19; WyprPl C2v (2); Pozdrowćie Pryſzkę y Akwilę pomocniki moie w Chryſtuśie Ieſuśie. [...] ktorym nie ia ſam dziękuię [quibus non solus ego gratias ago]/ ále y wſzytkie kośćioły Pogáńſkie WujNT Rom 16/4 (2); SkarKaz 83b; CiekPotr 31; PaxLiz Bv.

Zestawienie: bibl. »ja(m) jest(em), ktory(m) (a. kto) jest(em); ja(m) jest(em)« = qui est, qui sum, ego sum Vulg [o imionach Boga, Jehowy] (9; 6): Leop Ioann 13/19; Ieſzcże ſtárzy y nowi mnodzy dowodzą Bogá Iſtnośći z onego mieyſcá/ Ia ieſtem ktory ieſtem GrzegRóżn I2v (2); SarnUzn E3v (4); iam ieſt ktom ieſt/ y to ieſt imię moie RejZwierc 9v (3); BudNT Ioann 8/14[24]; Pátrzćież żećiem ia ieſt/ á oprocż mnie/ nie máſz Bogá. CzechEp 239 (3); WujNT Ioann 8/24.
Szeregi: »ja jako i drugi« (1): zową mye kozopaſſem a chlopem a wſchakosch ya yednak yako y drugy ſtworzenym bozym LibLeg 11/14.

»(nie) (tylko) ja, (a, i, ale, jedno itp.) (kto) in(n)(sz)y (a. wiele inych); ja z innymi (a. inszymi)« [szyk 14 : 10] (22 : 2): Bo gdy to raczyſz vczynić iuż y ia y wiele ynych będą mieć przyczynę rozmáitemi przypráwámi wyſlawowáć chwałę thwoię RejPs 212v (2); MurzHist Q2v; RejWiz 127; ia y inni żądamy Koncilium wolnego BielKron 216 (2); Si quid peccat Demea mihi peccat, Ieſli w czym wykracza ná moy to karb czini/ Mnie grzeſzy nie komu ynſzemu. Mącz 221a (2); iaciem ieſt á nie iny. RejPos 244v; ZapMaz VII Z 8/99; CzechRozm 59v (2); BudBib B4; PaprPan Ff3v; CzechEp 267 (3); Niechay ſkrzynká mnie ſámému/ Pożycza á nie inſzému. KochMRot A4; KochWr 23; GórnTroas 69; GrabowSet D4 (2); LatHar 586; RybGęśli B3v.

»(jako, jako i, nie telko) ja i (a, tak, ale i) każdy (a. kożdy)« [szyk 7 : 5] (12): yako y ya y kozdj Czo ſliſchim ſhranycze tedjſmi to wynny Krolowy yego M. oznaymycz LibLeg 10/155v; SeklKat Z2; OrzRozm P4v; cżego nietelko ia byłem ſwiádom [...] ále y káżdy łatwie to znáć mogł GórnDworz Aa4v (3); PaprPan K4v; SkarŻyw A3v; KochMRot B2v; ActReg 84; GrabowSet A4v; y nie tylko mnie/ ale y káżdego z nas złupi nieużyta śmierć z duſze LatHar 638.

»nikt (in(sz)y), je(d)no (ale, tylko) ja« (7): Ták wielkim práwi iákoś ieſth/ nikt cie iny nie vcżynił iedno ia. GórnDworz Kk5; BielKron 233; RejPos 131 (2); Wiem ze takich fraſzek do V m uſzu nikt nieprzinosi, ieno ia sam KochList 2; WujNT Ioann 10/18; PowodPr 61.

»(nie tylko, ani itp.) ja i (a, ale, ani itp.) on; ja z nim(i)« [szyk 95 : 50] (138; 7): OpecŻyw 96 (6); ZapWar 1529 nr 2373; HistJóz Bv; niedbay ſynu ale iego y mnie zabij BielŻyw 148 (2); LibLeg 10/98; RejJóz Qv; HistAl Ev; MurzNT Ioann 10/38 (2); GroicPorz c3; KrowObr A4 (6); RejWiz 75; Leop Phil 2/27 (9); wiele on dla mnie/ niemáło ia dla niego czynił. OrzList e3v (5); Nie boi ſie przymowek/ á káżdemu gębę/ Zámknie/ ze y ia z nimi/ pewnie milcżeć będę. RejZwierz 100 (2); BibRadz 1.Par 17/13 (5); OrzRozm Tv (2); BielKron 20; GrzegRóżn I2v; Orestes et Lycurgus una opera mihi sunt sodales, qua isti, Zárowne mi ſą towárziſzmi yáko yéy. Mącz 264d (3); RejAp 44; GórnDworz C8v (2); HistRzym 83; RejPos 59v (4); RejPosWiecz2 93 (6); RejPosWiecz3 97; BiałKat 18 (3); GrzegŚm 37; KuczbKat 180 (2); RejZwierc 72v (5); KochMon 34; WujJud 172v; krzcżę wodą/ ále on krzći Duchem ſ. RejPosRozpr b4; Y ſnił ſię nam ſen nocy iedney mnie y iemu [ego et ipse] BudBib Gen 41/11 (8); BiałKaz E2; BudNT Ioann 14/12 (4); CzechRozm 33 (2); im ięzyk á mnie vcho kazano gotowe mieć SkarŻyw A5 (5); CzechEp 297 (7); NiemObr 112; KochFr 97; Teraz do tego przyſzło/ że álbo iéy w niebie Albo mnie być KochBr 152; KochMarsz 154; KochPieś 52; PudłFr 19; Phil C2; Z káżdym ſie zgodzę/ iedno z łákómym nic/ bo ón chce/ á ia téż chcę. KochAp 6; LatHar 685 (7); WujNT Ioann 3/30 (16); SiebRozmyśl Kv; GrabPospR K3; Nád to y świętá moie dałem im/ áby były znákiem miedzy mną á nimi. PowodPr 51; SkarKaz 488b; Groźnym wzrokiem/ á ſrogo/ to ná mię/ to ná nię Pátrząc/ vkazał wielkiéy ſurowośći známię. GosłCast 39; PaxLiz E3v; PudłDydo B.

»(nie) ja i (a, ale) on [= ów]; ja z onymi« [szyk 22 : 2] (23;1): a od tychmiáſt poznácie mnie ij onego OpecŻyw 96; A kto mną gárdzi/ gárdzi onym ktory mię poſlał. KrowObr 118v (4); GórnDworz Cc3; BudBib Gen 41/13; BudNT Mar 9/36; CzechRozm A4v; A wy kogo więcey miłuiećie/ mnie cżyli onego? SkarŻyw 224; Nie iac oney, ale mnie ona plakac miala. KochTr 13; CzechEp 219 (3); Vkaż łáskáwą twarz, y mnie, y oney. GrochKal ktv; GrabowSet T; Y kto mię widźi: widźi onego ktory mię poſłał [Et qui videt me videt eum qui misit me]. WujNT Ioann 12/45 (5); GosłCast 51 (2).

»(i, nie) sobie i (a, ale, ani, nie) mnie itp.« [szyk 15 : 14] (29): LibLeg 10/151v; RejJóz F3v; RejKup z2v; niemáſz ſám ſobie wierzyć/ ale mnie raczyi wiérz MurzHist P2; Corki Ierozolimſkie/ niepłácżćie nádemną/ ále płácżćie ſáme nád ſobą [nolite flere super me, sed super vos] Leop Luc 23/28; RejZwierz 45v; BibRadz Matth 17/27; BielKron 126 (2); Mącz 362a; RejAp 44; GórnDworz Aa2; Przyiaćielu miły ſam ſiebie winuy á nie mnie/ że teraz vmrzeſz. HistRzym 119v (2); Cóżeś y mnie/ y ſobie vczynił prze Bogá? KochTarn 76; HistLan B; RejZwierc 135; CzechRozm 237; SkarŻyw 597 (3); ActReg 80; á otworzywſzy gębę iey/ naydźieſz ſtáter [...] ktory wźiąwſzy/ day im zá mię y zá ſię [illum sumens da eis pro me et te]. WujNT Matth 17/27 (3); LatHar 724; CiekPotr 22; oſzukáłáś mię y ſámá śiebie namilſza corko SkarKaz 668b (2).

»(nie, nie tylko, tak) ja, (i, a, ale, ale i, jako) ten« [szyk 25 : 4] (29): A kto mną gárdźi/ gárdźi tym/ ktory mnye poſlał KromRozm I O2; Leop Mar 9/36 (3); RejPos 286 (2); GrzegŚm 6; RejZwierc 42v; BudBib 1.Par 22/10; BudNT Act 7/37 (3); MWilkHist K3; Niechże ſię dopiero X. K. iuż nie ná mię/ ále ná tych ſwoich gniewa/ ktorzy to dawno przedemną mowili CzechEp 265 (2); NiemObr 118; Raz mnie ſczęśćié/ raz temu da króm vważenia. KochMuza 26; KochPieś 25; Nie ia bronię/ále ten/ co nam wſzytkim ſrogi/ Cálchás GórnTroas 51; OrzJan 57; LatHar 554; á kto mnie przyimuie/ przyimuie tego ktory mię poſłał [qui me recipit recipit eum qui me misit]. WujNT Matth 10/40 (5); Proſzę y zemną y z temi co mię ſłucháią nie wchodź w ſąd SkarKaz )( 3 (2); CiekPotr 2.

»(nie, ani jako) ja, (i, a, ani, ale, jako, nie itp.) ty; ja z tobą« [szyk 243 : 145] (362; 26): BierRaj 18v (2); March1 A3; Ia ná dole ty ná gorze/ Wodá ná wſtecż iść nie może. BierEz M2 (2); OpecŻyw 100 (21); ForCnR C3v; HistJóz Ev; myedzy mną. a myedzy tobą przyyaczielſtwo yesth y bandzie trwalo. MetrKor 46/47 (4); BielŻyw 76 (7); March2 Dv; March3 T7v (2); WróbŻołt 16/6; RejPs 75v (2); LibLeg 11/60v; RejRozpr K3v (3); RejJóz H7v (5); RejKup t7v (16); KromRozm II rv (3) ZapWar 1553 nr 2685; Toć ieſt lekarz napewnieyſzy wiecżnie/ Mną y tobą włada ieſt przeſpiecżnie. BielKom C8v (4); GliczKsiąż B2; KrowObr 15v (21); Leop Matth 26/39 (9); OrzList b3; UstPraw G4v; RejFig Cc7v (2); Ia walcżę z wiátrem ze dzdzem/ z dziwnemi chmurámi/ A tyś ſie tám obłożył iedno roſkoſzámi. RejZwierz 37v (8); BibRadz Deut 18/15 (20); BielKron 84v (14); Vtinam mihi esset pars aequa amoris tecum, Boże day to by ty ták mnie miłowáłá yáko ciebie. Mącz 281b (12); OrzQuin Q4 (2); Bo ſkoroby ſię Słońce z Południá schyliło/ Ani tobie áni mnie ná rękę by było. Prot B4v; SienLek 18v; HistRzym 15v (12); RejPos 349 (8); RejPosWiecz2 92v (2); BiałKat 208v; Wſzyſtko to co v ćiebie/ v mnie ſie też dzieie BielSat G (2);KuczbKat 355; RejZwierc 235 (11); BudBib 1.Reg 8/7 (5); HistHel D2v; BudNT Philem 1/11 (3); CzechRozm 212 (3); ModrzBaz 75v (5); SkarJedn 372 (3); KochOdpr C2v; KochPs 14; SkarŻyw 179 (34); TO nie grzeczy/ Iendrzeiu/ że zárázem y ty Ná fébrę ſtękaſz/ y ia łeb noſzę záwity. KochFr 55 (6); ReszList 170; WisznTr 8; BielSen 14 (2); KochPieś 24; KochTarn 76; PudłFr 55 (11); ArtKanc E14v (14); Nieumiewá pochlebiáć/ tylko prawdę ſzcżyram Mowić káżdemu: á z tym ia y ty vmieram. BielRozm 3; GórnRozm M2v (5); KmitaPsal Av; KochWr 41; ZawJeft 15; GórnTroas 42 (4); GrabowSet Ov (2); Cżym ſię ty brzydźiſz/ niech ſię ia też brzydzę LatHar 270 (13); Wſzákże nie to co ia chcę/ ále co ty [sed non quod ego volo, sed quod tu]. WujNT Mar 14/36 (16); WysKaz 2; SiebRozmyśl A3; SarnStat 1262; PowodPr 24; SkarKaz 637a (13); Tobieby to cześć nioſło, ále mnie záś háńbę CiekPotr 55 (7); GosłCast 30 (2); PaxLiz E; SkarKazSej 680a (3); Ia tobie będę świecą/ ty mnie Kriſztoforem. KlonWor 51 (6); ZbylPrzyg A3v; SzarzRyt C2. Cf »co mnie i tobie«.

»(nie tylko, nie jedno, i) wszyscy i (ale, nie itp.) ja; ja z wszystkimi« [szyk 12 : 8] (19; 1): OpecŻyw 97v; RejPs 106; mnie y wſzyſtkim/ zá ktorem ia offiárował: Byłá łáſki thwoiey vbłágánim. KrowObr 170v; Leop Mar 14/29; BibRadz Mar 14/29; GrzegŚm 12 (2); RejZwierc 5; SkarŻyw 498 (2); Wſzyſcy piiáni/ widzę/ á piianem y ia KochFr 121; ActReg 70; Zywa Alceſtis/ wedla mnie Y wedla wſzytkich/ mężowi Ze wſzech niewiaſt nawiernieyſza. KochFrag 46; Choćiaż ſię wſzyścy zgorſzą/ ále nie ia [Etisi omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego. Vulg Mar 14/29] LatHar 706 (2); WujNT Mar 14/29 (3); SkarKaz 8a; JanNKar Bv.

»(jako, ani) ja (i, ale, nie itp.) wy; ja z wami« [szyk 118 : 85] (196; 7): Zapráwdę powiedam to wám/ cirpięlitz ij wy cirpcie OpecŻyw 92v (10); LibLeg 11/64v; KromRozm I B3 (4); MurzNT Luc 10/16 (4); KromRozm II g4 (5); KromRozm III D3v (10); BielKom A; LubPs bb4v; KrowObr 59v (4); Leop Philipp 3/1 (7); RejZwierz 36v (2); BibRadz Ex 31/13 (11); coć Pan Bog przepuśći na was thoć y námię BielKron 244v (4); KochSat A3v; KochZg Bv; Mną wy zá łáſką Bożą ſtoićie/ nie ia wámi OrzQuin K3 (4); GórnDworz L14 (2); HistRzym 22v (2); to będzye znák łáſki moiey miedzy mną á miedzy wámi RejPos 226v (21); RejPosWiecz2 93 (3); BiałKat 136 (4); GrzegŚm 36; HistLan C4; Niechże będzie dla was miłoſierdzie/ á dla mnie ſpráwiedliwość. RejZwierc 34 (2); WujJud 246 (6); WujJudConf 30 (2); RejPosRozpr b3 (4); RejPosWstaw 22 (2); BudBib Iudic 8/21 (4); BiałKaz N; BudNT Gal 4/12 (3); CzechRozm 229; SkarJedn 45 (3); á ſtárzec mężny/ á ná táką woynę młody/ śmiał ſię z nich mowiąc: mnie ku gorze/ wam ná doł SkarŻyw 274 (3); MWilkHist K4v (2); CzechEp 414 (4); NiemObr 41 (2); ReszPrz 108 (3); my bráćia o ſobie Czuymy przedśię/ ia zwámi w ſczęśćiu y wżałobie. KochPam 86; ArtKanc P5 (5); GórnTroas 32; LatHar 718; WujNT Ioann 15/16 (33); Wam zá to odpowiádáć/ nie mnie SiebRozmyśl H3v; PowodPr 24 (2); Iam błogoſłáwił chleb/ y wy błogoſławćie. Iam ofiárował y wy ofiáruyćie. SkarKaz 155b (11); CzahTr G3; SkarKaz 697a.

»(ani) ja i (ani) żaden (a. żadny)« (2): A przeſtho áni ia/ áni żadny z wiernych ſlug Bożych/ nie ſprzećiwiamy ſię zwierzchnośći KrowObr B3; CzechRozm 253v.

a. Celownikowa forma enklityczna »mi« w funkcji partykuły ekspresywnej (176): ledwe by mi byłá myſl moiá wdobrey wierze wytrwáłá RejPs 39v (2); RejJóz C; Alie niewiem czo ſię ſtalo Czos my barzo zaſmierdzyalo RejKup 15v (9); MurzHist E4v (2); Ociec miły zá martwe mi leży BielKom F8; s Ciebie mi wynidzie wodz/ ktory będzie rządził lud moy Izráhelſki. KrowObr 165; Leop 2.Reg 4/10; TEn choć cżáſem poſiedzi/ a ná ſzkápy fuka/ Ale przedſię będzye mądr/ kto mi go oſzuka. RejZwierz 62 (4); BibRadz 3.Reg 22/11 (5); ſtrzeż mi go ále ieſliby mi go wypuśćił/ twoiá duſzá zá iego będzye BielKron 85v (2); Offers te mihi oportune, Práwie mi w czás przichodziſz Mącz 123c (4); RejAp 11v; BudBib Iob 30/21; Ieſliże ie puſzcżę nie náſycone do domu ich/ vſtáną mi gdzye ná drodze RejPos 182; mi ſie zle á niewiernie záchowuieſz w tych ſpráwach twoich. RejPos 193 (12); Kámieniecki/ Stáſzkowſki/ Secygniomſki Fredruſz/ Ci wſzyſcy z dobrą ſławą zeſzli mi z świátá iuſz BielSat H; HistLan F5; RejZwierc 235v (4); BudBib 1.Reg 16/3 (5); Strum D3 (2); PaprPan Bb4v (5); SkarŻyw 69 (2); Prędkoś mi názbyt vmilkłá [...] moiá wdźięczna ſzczebiotko droga. KochTr 7 (5); MWilkHist H3v (2); CzechEp 300; IAkoś mi iuż ſkaczeſz ſłábo/ Folguy ſobie miła Bárbáro proſzę ćię. KochFr 16 (2); WerGośc 249; WisznTr 22; A dokąd miſye miły móy nie wróći/ Zaden ná świećie troſki méy nie ſkróći. KochPieś 18; KochSob 57; ArtKanc E14; PaprUp G3v; ZawJeft 8; ActReg 101 (4); CiekPotr 45; GosłCast 68; KlonFlis Bv (2); iużeś mi vtonął V Judaſzá w kálećie; iuż ćię cżárt oźionął. KlonWor 67; IEſzcze mi pierworodna ſzwaczká nie doroſłá/ Y do rozumney ſpráwy ieſzcze mi nie przyſzłá ZbylPrzyg ktv (2);
α. W rozkazach i wykrzyknieniach (75): Záwołayćie mi Ezopá BierEz C4 (3); ydzczieſz mi do thego philipa LibMal 1544/85v; RejJóz C (2); RejKup Lv; Pódź (marg) za mię (–) mi wtył ſzatanie MurzNT Luc 4/8; KromRozm III I6; Idź/ a zlicz mi wſſyſtek lud Iſráelſki y Iudſki. [Vade, numera Israel et Iudam] Leop 2.Reg 24/1 (3); Ale mi przedſię nie gań/ krzecżotá wielkiego. RejZwierz 77 (2); BibRadz Gen 15/9 (4); ſzedł do niey w nocy y rzekł iey/ wskrześ mi tego kogo ia każę. BielKron 67v (3); Miey że mi ſię do zbroie zaraz/ ſynu miły. KochSat [C2]; Vale mi Tito, Vale et salve, Boday mi zdrów był moy miły Tite. Mącz 474a (3); to mi Królu dźierż w Przyśiędze ſwéy/ tego nie dźierż. OrzQuin B3; Iedno mi nie chćiey więcey ludźmi állegowáć Prot Cv; Boday mi tho zábit cżynił GórnDworz S6; przebog cie proſzę ozwi mi ſie. GórnDworz S6v; Ieſliż miłuiećie zdrowie moie/ ſzukayćie mi páná mego. HistRzym 36v (2); A iuż mię w ten cżás ni ocż nie proś/ ále mi ſie vpominay iáko właſnego długu á zapłáty ſwey. RejPos 163 (8); przydz proſzę przeklni mi lud ten [maledic propter mepopulo huic]. BudBib Num 22/17 (3); CzechRozm 224; PaprPan Ff2; Niefráſuy mi ſie/ moie dziećię miłe KochOdpr Bv; SkarŻyw 536 (2); MWilkHist L3; IVż mi go niechwal KochFr 24; Ale witay mi tá noc wolna od fráſunku KochFr 76 (5); KlonŻal D4v; KochMRot A4; WerGośc 248; WisznTr 27; PudłFr 55; GórnRozm I2v; Niechay mi w Plebániiéy/ proſzę ćię niebywa WyprPl Bv; WujNT Act 13/2 (2); SkarKaz 316a; Boże mi cię choway. CiekPotr 27; Zyi mi moy wdzięczny oycze CiekPotr 28 (3); KlonFlis D3 (3); KlonWor 71.
β. W pytaniach (7): Cożeś mi to námálował zá Klin? OrzRozm E; Nuż Hetmáni/ Rotmiſtrze/ gdzie mi ſie podzieli BielSat G4v; BudBib Ioel 3/4; Co mi zá Bog ktorj vkrzyżowánj ieſt. SkarŻyw 126; á co mi zá odpłátá od Bogá/ gdy ſię ia ſam tu nędze y powłocżenia pod temy námiotkámy/ iáko poſtronny y wygnány miedzy ludem nieznáiomem náćierpię? SkarŻyw 283 (3); GosłCast 61.
b. W przytoczeniach (2): Bo inſza rzecz ieſt z ową/ niſzli zową/ [...] v mnie niſz vmnie rć. MurzOrt B3; Iáko ieſt ono ſłowo (IA) ktorego moc/ zámyka śie w thym ſłowie (Krzcżę) KuczbKat 125.
c. bot. Zestawienie: »nie zapominaj mie« = Myosotis palustris With. (Rost); niezapominajka (4): Camepitheos. Vorgis me yn. nicht: niezapominaymie. Mymer1 17v; Niezápominay mię Bárwá/ żábie oczká SienLek 237 (3).
d. Zestawienie: »podź za mną« = nazwa napoju (2): Virus amatorium. Trunek/ napóy dla miłośći/ podź za mną zową Mącz 499b, 298a.
2. Osobowość człowieka, jaźn (2):
Wyrażenie: »drugi ja« = alter ego (2): Gdyż miedzy tákiemi cnotliwemi ludźmi práwie drugi ia záwżdy mie- ſzkáć muśi. RejZwierc 93v, 93v.

Synonimy: 1.c. zest.: barwa, »żabie oczko«.

KCh, HJ