[zaloguj się]
JABŁCZYSKO  Cn s.v. chłopisko; Linde brak.