[zaloguj się]

JABŁECZNIK (3) sb m

a oraz e jasne.

Fleksja
sg
N jabłecznik
G jabłecznika

sg N jabłecznik (2).G jabłecznika (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) i XVIIIXIX w.

Znaczenia
Wino z jabłek; vinum e pomis factitium Cn (3): Saprofagus, Który yábłeczniká pożiwa. Mącz 368b, 368b; Iábłecżnik/ gruſzecżnik/ ocet z tego dobry bywa: y wiśniány też może cżynić/ cżerwone wino będźie cudne GostGosp 132.

LW