[zaloguj się]

JABŁKOBITY (2) ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
mNjabłkobity
Gjabłkobit(e)go

sg m N jabłkobity (1).G jabłkobit(e)go (1).

stp: jabłkowity, jabłkobity, Cn: jabłkowity, Linde XVIIXVIII w.: jabłkowity.

O maści końskiej: najczęściej siwy w ciemne, okrągławe plamy; malo similis, melites, scutulatus Cn (2): yakom ya nyeochromyl konya Szyvego yablkobythego slachathnemv yakubovy papyezovy Sbrzumyna ZapWar 1527 nr 2306; Albo ktory iábłkobity białáwy/ Biáłoſrokáty/ czarnopiegowáty. Aczkolwiek niećierpliwy ku wśiádániu/ Ale duży bywa ku ieżdżeniu. SienLek 187v.

Cf JABŁCZYSTY

LW