[zaloguj się]

[JACYBY cn

a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Wprowadza zdanie podrzędne okolicznikowe warunku wyłącznego: byleby: Nie ma być [uryna] przećiwko pro- mieniom ſłonecżnym oglądána/ ále iednák na mieyſcu ſwiátłym / iácyby promienie nie były w ſklenicy [= iżeby promienie niewrażały ſie w ſkleniczę FalZioł V [1]v]; SienHerb 400a.

Połączenie: »jacyby jedno«: Nye zbranyamyć ſye po prawdźye podyąć nyeprzeſpyecznoſći pokus/ yacybyś yedno ty oycze nam dał śiłę y ſerce/ przećiwko złym kuſom kuśićyelá PańskModlWyłoż E5v.

Cf JACY]

MK