[zaloguj się]

JACYŻ (1) pt

a jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Uwydatnia i wyłącza w treści zdania jeden wyraz: tylko: Szukać wężow cżasu wioſennego [...] pothym ie wpuſcić w iákie nacżynie czobv miało iaczyż iednę dziure nie ſzyroką FalZioł V 94.

Cf JACY

JZ