[zaloguj się]

JADACZ (1) sb m

Oba a jasne.

Fleksja

A pl jadacze.

stp brak, Cn s.v. jadający, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Ten, który zjada, pożera [czego]:
Szereg: »jadacz a pożerca«: [A one lepak staradawne obywatele ziemie twojej świętej] ſynow ſwoich morderze bez miłoſierdzia/ y iádácże trzew ludzkich [comestores viscerum hominum]/ a pożerce krwie/ rodzice i namowce duſz bez ráthunku chćiałeś ſtráćić/ z pośrzodku ſwiąthośći twoiey Leop Sap 12/5.

Synonim: pożerca.

LW