[zaloguj się]

JADALNY (1) ai

Fleksja

A sg f jådalną.

stp brak, Cn s.v. pijalny; stół jadalny, Linde XVIIXVIII w.

Przymiotnik odjadać”; przeznaczony na miejsce posiłków:
Zestawienie: »jadalna izba«: wſzytki poſługi śioſtrom cżyniłá/ chędożyłá iadáłną [!] izbę/ łoſzká ſłáłá/ do kuchniey/ wodę/ drwá nośiłá SkarŻyw 225.

LW