[zaloguj się]

[JADOWIĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl praes jadowią sie.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Stawać się złym, agresywnym; tu o psach [na co]: Przeplátay pſom te potráwy/ Obrok day ſurowokrwáwy. Iákie droby bydlęce/ á z krwią pomieſzáne/ Iádowią ſie ná źwierzá gęby krwią poláne. BielawMyśl B2v (Linde).

Formacje współrdzenne: rozjadowić się, zajadowić; zajadowicić, zjadowicić.]

FP