[zaloguj się]

[JADRO sb n

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

Fleksja
sg
N jadro
G jadra
A jadro

sg N jadro.G jadra.A jadro.

stp, Cn, Linde brak.

Środkowa, wklęsła część sieci (na ryby); dno sieci podłużnej w kształcie worka: á vcżyń ią [steć] ták wolno coby iádrá nie nie było CygMyśl F3 ; y vcżyń Iádro śrzednie nie wielkie/ coby ſie bárzo máło śieć kurcżełá CygMyśl F3v; tám [w sieci obojętce] maſz we śrzodek Iádro wpráwowáć: ktore Iádro ma być ná obierżach przywięzowáne CygMyśl F4v; A [łaski] máią być iáko wędziſká/ ná ktorych śiatká ma być iáko káſzerz: ieno iádrá nie bárzo wiele. CygMyśl G; bo tá [sieć] nienáiádrzona ma być/ ieno bárzo máło iádrá. CygMyśl G3, F4v.]]

FP