[zaloguj się]

[JADRZYSTY ai

a jasne.

Fleksja
sg
fNjadrzystå
pl
N subst jadrzyst(e)

sg f N jadrzystå.pl N subst jadrzyst(e).

stp, Cn, Linde brak.

Mający jadro (o sieci): Rozgi máią być według śieći: ieśliże śièć iádrzyſta/ tedy wyżſzey/ ieśliże nie iádryſta [!] tedy niżey CygMyśl F3v; y maſz ie [sieci] nárzędzić tákim ſpoſobem iákoś wyżſzey ſłyſzał krzowe nárządzone/ iedno nie máią być ták iádrzyſte bárzo/ iedno iedná trochę iádrzyſta która będzie kierzek máły przykrywáłá. CygMyśl G3v.]]

FP