[zaloguj się]

JAŚLICE (1) sb pl t

Fleksja

L pl jaślicech.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie dem. odjaśli” ‘źłob: Placże dziécię wielmi w ciaſnych iaſlicech polożoné OpecŻyw 161.

KCh