[zaloguj się]

JEDNOOKI (35) ai

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg
mNjednooki fNjednookå nNjednookie
Djednooki(e)mu D D
Ajednooki(e)go A A
Ijednookim, jednookięm I I
pl
N m pers jednoocy
A m pers iednookié

sg m N jednooki (22).D jednooki(e)mu (2).A jednooki(e)go (1).I jednookim (4) Mącz, WujNT (3), jednookięm MurzNT (2).f N jednookå (1).n N jednookie (1).pl N m pers jednoocy (1).A m pers iednookié (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Mający jedno oko; cocles, unoculos Murm, BartBydg, Mącz, Cn; defioculus Murm, BartBydg, Calag, Calep, Cn; luscus, Mącz, Calag, Calep, Cn; monoculus Mymer1, Mącz, Cn; unioculus Mącz, Calep; monophtalmos Mącz; coclites Calep (35): Murm 51; Mymer1 28; BartBydg 29b; MurzNT Matth 18/9, Mar 9/47; oná zadną miárą [Bohdana] nie chćiáłá/ iż był inſzey wiáry/ y ktemu iednooki BielKron 402v, 419; Luscus, Rozoki/ Iednooki też mdłego wzroku. Mącz 200b, 58c, 128b, 200b, 230c [3 r.], 259c (10); ZNam ia dobrze iey mężá/ Gotárdem gi zowie/ Chromy y iednooki/ záiąka ſie w mowie BielSjem 10; Calag 148a; SkarŻyw 452; Calep 619a, 1138a; Lepieyći tobie iednookim [cum uno oculo] wnidź do żywotá/ niżli dwie oczy máiąc być wrzuconym do piekłá ogniſtego. WujNT Matth 18/9, przedm 21, Mar 9/47; CiekPotr 37.
Wyrażenie: »jednooki Cyklop« (1): Przy tobie ia/ cnotliwy ſtároſto/ mogę [...] obiecháć [...] Lotophagi/ y iednookié Cyklopy/ y możnégo dwory wyſokié AEolá KochFr 128.
α. W funkcji rzeczownika; defioculus, coclites Calep (5): Cżemu iedno oci dobrzi ſtrzelci bywaią GlabGad B5v; GórnDworz B3, Q; Coclites ‒ Oczko, iedno oki. Calep 210a, 296b.
a. W funkcji przydomka (3): Tegoż roku Wáłáſki Woiewodá Bogdan iednooki/ poſłał w dzyewoſłębſtwie do krolá Alexándra BielKron 402v, 401v; PaprPan Ee4v.

Synonim: α. oczko.

LW