[zaloguj się]

JEDYNOISTOTNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

G sg jedynoistności.

stp, Cn, Linde brak.

teol. Wspólność istoty (o osobach Trójcy Świętej):
Wyrażenie: »jedynoistotność z Ojcem«: [św. Atanazy] mocnym ieſt wyznawcą y obrońcą wiáry Troyce S. y Boſtwá Chryſtuſa Páná náſzego/ y dwu prawdziwych nátur wnim/ y iedynoiſtotnośći iego z Oycem SkarŻyw 393.

Synonim: homousyja.

Cf JEDNOISTNOŚĆ

LW