[zaloguj się]

JĘDRNIEĆ (2) vb impf

Fleksja

3 sg praes jędrnieje (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Być jędrnym, zdrowym, bujnym; vigere, viriditatem habere Cn (2): Ná ktorych [gałęziach] piękne liśćie vſtáwnie iędrnieie WitosłLut A3v.
W przen: Też w niktorych [!] [ludziach] wielką okwitość pamieći iedrnieie/ á takowi ſię ku wywiadowániu hiſtoryey y ku zatrzymaniu wpamięci wiele Xiąk prawnych barzo godzą. KwiatKsiąż K2.

Formacje współrdzenne: rozjędrnieć; rozjędrzniewać; rozjędrzniać się; objądrzniać, rozjądrzać, wyjądrzać.

JW