[zaloguj się]

JOD (8) indecl

Fleksja

N sg jod (8).

stp, Cn, Linde brak.

Dziesiąta litera hebrajskiego alfabetu, odpowiadająca spółgłosce j (8): Co też y o drugim imieniu Bożym Iehowá/ rozumieć maſz/ [...] A to vkázuiąc/ iż pierwſza literá w tym imieniu Bożym/ to ieſt Iod: znácży Oycá CzechRozm 16v.
a. Na oznaczenie cyfry 10 (7): Leop Ps 118/73, Ier 1/10; Lamed Caph Iod Teth [...] Przez ty litery też oni licżbę rozumieią. BielKron 45v; BudNT kk8 [3 r.]; KochPs 182.

JW