[zaloguj się]

JOKOWY (1) ai

Fleksja

G pl j(o)kowych.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: jukowy.

Prawdopodobnie przymiotnik odjuki:
Zestawienie: »siodło jokowe« = drewniane urządzenie wkładane na grzbiet zwierzęcia, służące do umieszczania i przewożenia bagaży: Attilá ſłyſząc iż go [nieprzyjaciele] mieli do namiotow gonić/ roſkazał ſwoim wiernym/ ieſliby kthemu przyſzło/ áby wneth śćiąwſzy go ogień nápaliwſzy z ſiodeł Iokowych/ ſpalili/ by żywo w ręce nieprzyiacielſkie nie przyſzedł. BielKron 298v.

JW