[zaloguj się]

JOWINIJANISTA (6) sb m

o prawdopodobnie jasne (tak WujBib); pierwsze a jasne.

Fleksja
pl
N jowinijaniste
D jowinijanist(o)m

pl N jowinijaniste (1).D jowinijanist(o)m (5).

stp, Cn, Linde brak.

Zwolennik nauki Jowiniana (IV w.) (6): Confeſioniſte Iowiniániſte. WujJud 196v marg; Skąd to mamy/ przećiw Iowiniániſtom/ Lutrom y Kálwiniſtom/ iż ſtan pánieńſki ieſt nie tylko ku záchowániu podobny/ ále y dáleko zacnieyſzy nád małżeńſki/ y ma więtſzą zaſługę y zapłátę w niebie. WujNT 872, 5, 21, 364.
Przen (1):
Wyrażenie: »jowinijanista nowy« = protestant (1): Co ieſt przećiw Iowiniániſtom/ ták ſtárym/ iáko y tym nowym. WujNT 80.

Cf JOWINIJAN

JW