[zaloguj się]

[JUCHTOWY ai

Fleksja

N pl subst juchtow(e).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odjucht:
Wyrażenie: »juchtowa skora«: 3 juchtowe skóry po gr 30, 2 mniejsze juchtowe po gr 20 InwMieszcz 1582 nr 240.]

MK