[zaloguj się]
JUCZNY   Cn; Linde XVII (z Cn) ‒ XIX w.