[zaloguj się]

KACERZYK (1) sb m

Fleksja

N sg kac(e)rzyk.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odkacerz” ‘obrazliwe miano nadawane przećiwnikom wreligijnym’; tu iron.: Lepinus záſię ieden pokątny kácerzyk [...] powiáda/ iż Pan Chryſtus ſkoro vmárł/ mąk wiecżnego piekielnego potępienia vkuſztał ReszPrz 83.

ZCh