[zaloguj się]

[KACHLANY ai

Fleksja

N sg m kachl(a)ny.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik odJachel”; zbudowany z kafli:
Wyrażenie: »piec kachlany«: item pięć nowy, kachlany, czerwony InwSzlachKal 1579 nr 36.

Cf KACHLOWY]

ZZa