[zaloguj się]
ARCYKACERMISTRZ  Cn; Linde XVI(XVII) w. (błędnie zam. arcykacerz).