[zaloguj się]

KARŚNIAWY (1) ai

Fleksja

N pl m pers k(a)rśniawi.

stp, Cn, Linde brak.

Leworęczny, mańkut:
Szereg: »karśniawy a mankaty«: Cżemu nie ktorzy ludzie ręce lewe ſubtilniejſze miewaią niżli prawe/ takież drudzi karſniawi á mankaci bywaią tak iż więcey lewą niż prawą ręką ſprawuią. GlabGad D4.

MM