[zaloguj się]

ARYJANOW (2) ai

Oba a prawdopodobnie jasne; a nagłosowe pisane dużą literą; o w N sg m pochylone, w pozostałych przypadkach jasne.

Fleksja
sg
n Garyjanow(e)go
Iaryjanowym

sg n G aryjanow(e)go (1).I aryjanowym (1).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik dzierżawczy odaryjan (2):
Wyrażenie: »kacerstwo aryjanowe« (2): MiechGlab 47; [Euzebijusz] kácerſtwá Arryanowego/ ná Niceńſkim Koncy1ium bronił KrowObr 20v.

TZ