[zaloguj się]

ARYJAŃSTWO (5) sb n

-rr- : r (3 : 2).

Oba a prawdopodobnie jasne; a nagłosowe pisane dużą literą; o jasne.

Fleksja
sg
N aryjaństwo
G aryjaństwa
I aryjaństw(e)m

sg N aryjaństwo (1).G aryjaństwa (3).I aryjaństw(e)m (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Herezja zaprzeczająca bóstwu Chrystusa, wywodząca się od kapłana aleksandryjskiego Ariusza (IV w.) której założenia przyjęła w okresie reformacji sekta unitarian (5): ná co widzę X. K. przećiw mnie ſzturmuie, vchodząc Arryáństwá CzechEp 201, 265, 277; PowodPr 55.
Szereg: »aryjaństwo i nowokrzczeństwo«: potym przeklęte Aryánſtwo y Nowokrzcżeńſtwo/ tám koſz ſwoy záłożyło PowodPr 33.

Synonim: nowokrzczeństwo.

TZ