[zaloguj się]

[KŁAPEĆ sb m

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg pl
N kłapeć kłapcie
G kłapci(o)w
L kłapciu

sg N kłapeć.L kłapciu.pl N kłapcie.G kłapci(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Bryła soli określonej wielkości: in quibus cameris scamna duplicia sunt, videlicet pedum et laterum, que vulgari nomine clapczie vocantur. OpisŻup 578, 579 [2 r.], 580, 581; Tym łokciem sztygarowie wymierzają stolnikom robotę ścienną i podnożną. Naprzód na ścienie każdy kłapeć, z którego 2 bałwany ‒ 4 łokcie wzdłuż LustrKrak II 96; a od roboty ścienny mało co trochę więcy porobku niźli 2 gr, jakoby na kłapciu miał 5 1/2, a stolnikowi półtrzeci LustrKrak II 97.]

MM