[zaloguj się]

KŁAPOUCHY (4) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNkłapouchy
pl
N subst kłapouch(e)

sg m N kłapouchy (3).pl N subst kłapouch(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

1. Mający duże, obwisłe uszy; flaccus Mącz, Cn; flaccidus, languidus Mącz; marcidus, pla(u)tus (a. plaudus) Cn (3): Flaccidus, [...] Słáby/ Mdły/ Też Kłápouchy ktory záwieſiſte vſzy ma. Mącz 129a, 129a; Bo y ſzkápáć ſie będzie cudna zdáłá pod cudnym pokrowcem/ á gdy go odkryieſz/ álić kłápouchy álbo iáki przeſlągły. RejZwierc 165.
2. O uszach: duży, obwisły (1):
Wyrażenie: »kłapouche uszy« = flaccidae aures Mącz, Cn; aures languidae a. marcidae, flaccidae auriculae Cn (1): Flaccidae aures, Kłápouche vſzy. Mącz 129a.

RS