[zaloguj się]

KŁOSISTO (1) av

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w kłosisty i w -o).

stp, Cn, Linde brak.

Mając duże, pełne, gęste kłosy: my teraz ćiebie prośimy/ żebyś zboże náſze záſiane/ y ktore ſiać mamy raczył hoynie rozmnożyć/ áby kłośiſto roſło StryjKron 160.

MM