[zaloguj się]

[KŁOSOŁBI ai

Fleksja

D sg f kłosołbi(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Mający głowę ozdobioną kłosami; tu o bogini rolnictwa Cererze, przedstawionej z wieńcem z kłosów na głowie: Jasnobrwiej czaczka Wenerze, Wieniec kłosołbiej Cererze, A wszytkorodnej Tellurze, Uprawny kruszec na sznurze. RybWiersze 91.]

FP