[zaloguj się]

[KŁOŚNY ai

Fleksja

N sg f kłośnå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odkłos:
Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »ożanka kłośna« = prawdopodobnie Teucrium L. (Rost ); ożanka, roślina z rodziny wargowych (Labiatae): Ożánká kłośna álbo wielka/ Teucrium maius. SienHerb L#, E#v.]

MK