[zaloguj się]

KŁOTNIA (1) sb f

Fleksja

N sg kł(o)tnia.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Nieporozumienie; caligo, chaos, confusio, consternatio, conturbatio, discordia, discorditas, discrepantia, dissensio, dissensus, dissidentia, dissidium, dissortium, distractio animorum, divortium, fluctus, interturbatio, motus temporarius, perturbatio, procella, rutuba, tempestas popularis, turbidae res, tumultus, turba, turbatio Cn: Kiedybym był ſędźią [...] Skazałbym być zły kontrákt/ ktorego by powod Nie vmocnił po trzeźwiu: á miał pewny dowod Iż pod piiány wiecżor tá ſię kłotniá ſtáłá KlonWor 69.

MM