[zaloguj się]

KOKORZEK (1) sb m

Fleksja

N sg kokorzek.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVII) w. s.v. kokorzyk.

bot. Orchis L. a. Gymnadenia R. Br. a. Listera R. Br.; storczyk a. gółka, a. listera, rośliny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae): Satyrion, Herba quae Orchis dicitur, kokorzek álbo liſie yayká yáko niektórzi zową lekárze. Mącz 369d.

MM