[zaloguj się]

ATRAMENT (1) sb m

Fleksja

G sg atr(a)m(e)ntu.

Sł stp notuje, Cn notuje w innym znaczeniu, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

W średniowiecznej medycynie środek będący związkiem chemicznym z żelazem lub cynkiem; tzw. atramentum sutorium: Wezmi mirri/ kadzidła/ atramentu/ każdeo po łocie FalZioł V 115.

KW